کمیته مبارزه با خائنان در شمالغرب

کمیته مبارزه با خائنان در شمالغرب  
                                                کلیک کنید:
                                                                               http://xaen.blogfa.com

مبارزه با خائنان در شمالغرب

ما گروهی از فرزندان ایران زمین از دیار آذربایجان هستیم که دغدغه ایران و ایرانیت داریم. خون شهیدان تاریخ ایران مقدس ترین میراث ما است. ما نمی توانیم به بینیم که عده ای به نام آذربایجان اما به کام دشمنان آن، نام زیبای آذربایجان را یدک می کشند آما به آن خیانت می کنند. ما به عنوان فرزندان آذری که در شهرهای مختلف ایران زمین زندگی می کنیم، تلاش خواهیم کرد که اطلاعات و آگاهی خود را در ارتباط با تجزیه طلبان از دیروز تا امروز در اختیار شما قرار دهیم. این داده ها کاملا دقیق، منصفانه و به دور از آلایش است.
ما به شما کمک خواهیم کرد تا عوامل سرویس های بیگانه، که به نام پان ترکیست در میان ایرانیان فعالیت می کنند را بشناسید. ما فرزندان آذربایجان در صدد هستیم خیانت گران به ملت را شناسایی کرده و عملکرد و کارنامه آنان در اختیار افکار عمومی قرار دهیم. افکار عمومی در مورد خائنین به ایران داوری خواهد کرد.

هم میهنان، ما فرزندان ایران و آذربایجان وظیفه خود می دانیم که مزد بگیران بیگانه پرست یعنی پان ترکیست ها را هدف قرار دهیم.

هم میهنان! تجزیه طلبان پان ترکیست در درجه نخست دشمن آذربایجان هستند. آنها با مدح و ستایش دولت عثمانی همان دشمن دیرینه ایران و تشیع، و ستایش از دولت ترکیه به عنوان میراث خوار عثمانی (حکومتی که بارها و بارها خاک آذربایجان را به توبره کشید، مردانش را قتل عام کرد و زنان اش به کنیزی برد) نشان داده اند که دلبستگی به آذربایجان ندارند. عثمانیان ضد آذربایجانی که نتوانسته بودند ایران را ضمیمه امپراتوری خون آشام خود کنند و آذربایجان در این مسیر بزرگ ترین سد راه ایشان بود. از همین رو تلاش می کنند تا با پروراندن عناصری خائن از درون آن، آذربایجان را از داخل بپوسانند.

هم میهن! حضور گروهک های تجزیه طلب و قوم گرا در صحنه سیاسی ایران یکی از مهمترین موانع پیشرفت ایران در آینده می تواند باشد. هم میهن! ایران کشوری باستانی، یکپارچه، با یک ملت و یک پرچم است. هم میهن! دوران قوم گرایی به سر رسیده است. جهان به سوی اتحاد پیش می رود. دولت های مدرن و ملی انسان ها را نه بر اساس وابستگی های قومی- قبیله ای که بر اساس مفهوم شهروندی تعریف می کنند. تعلقات قومی مفهومی ما قبل مدرن و خشن و یادگار عصر فئودالی است. مسئولیت شهروندی ما را وا می دارد تا به منافع ملی کشورمان بیاندیشیم و به کشور و جامعه خود وفادار بمانیم.

هم میهن! هر نوع قوم گرایی در نهایت به تجزیه طلبی و جنگ داخلی و کشتار انسان ها منجر می شود.
هم میهن! گروه های قوم گرا، ماموریت دارند همه چیز را برای شهروندان ایرانی سفید و سیاه کنند. آنان در آینده نزدیک تلاش خواهند کرد همه مفاهیم، حوادث و گزاره ها را به ترک –فارس، کرد –ترک و کرد –فارس تقسیم کنند. بیدار باش!

هم میهن! وظیفه شهروندی توست که در راه آرمانها و خویشکاری های ملی گام برداری! ایران ملک مشاع همه ایرانیان است. همه ایرانیان در جزء جزء خاک ایران سهم دارند. چابهار و بندرعباس از آن تبریزی و تبریز از آن اردبیلی و شیرازی است. آگاه باش!

هم میهنان! پان ترکیست ها از سوی دولت های ترکیه، اسرائیل، انگلستان، سوئد، جمهوری جعلی آذربایجان، امریکا و... تقویت می شوند. حرکت سیاسی آنها، زائیده نیاز اجتماعی نیست. آنها خود بازیچه هایی هستند در دست نیروهای پشت پرده، کسانی که ما آنها نمی بینیم اما نقش آفرینی آنها محسوس است.
مسئولیت شهروندی حکم می کند اخبار و داشته های خود را در مورد تجزیه طلبان ریز و درشت و تحرکات آنان را در اختیار ما قرار دهید تا بقیه شهروندان نیز از آن ها مطلع شوند. شما می توانید تجربه های شخصی خود در ارتباط با پان ترکیست ها را برای ما ایمیل کنید. اگر عکس یا فیلمی از خائنین دارید برای ما (وبلاگ زیر) ارسال کنید.

 http://xaen.blogfa.com


/ 0 نظر / 2 بازدید