/ 6 نظر / 2 بازدید
فردین

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هرکه دراین حلقه نیست فارغ از ماجراست وقتی که می گوییند انطرف دریای بیکران است لااقل سرت را برگردان ببین رنک دریا را درسراب عماق ذهنت گیر نکن . درکلمات گیر نکن .لااقل تحقیق کن بعد حرف بزن مسلمان

فردین

سلسله موی دوست حلقه دام بلاست هرکه دراین حلقه نیست فارغ از ماجراست وقتی که می گوییند انطرف دریای بیکران است لااقل سرت را برگردان ببین رنک دریا را درسراب عماق ذهنت گیر نکن . درکلمات گیر نکن .لااقل تحقیق کن بعد حرف بزن مسلمان

بنده الله

محمد علی طاهری از یاران شیطان است

یک انسان

چقدر ساده اظهارنظر میکنیم. واقعا همه علامه دهر یم. لزومی ندارد بپرسیم تحقیق کنیم تعمق کنیم.... اینگونه هستیم که نمی پذیریم... ایگونه هستیم که از مکنت به نکبت رسیدیم... و هنوز به دنبال مقصر میگردیم...

فرشته

من درکلاسهای عرفان حلقه شرکت کردم واقعا این کلاسها ازخدا دورت نمیکنه بلکه بنظر من داره به خدا نزدیک میکنه اینکه ماهم جزیی از خداهستیم

الهام

محمدعلی طاهری یه ادم ازخدابی خبره که فقط وفقط برای پول وجلب توجه این کارارو انجام میده اصلاخدارونمیشناسه پشت سربه ریش تک تک مریداش میخنده به حرفایی که زدم کاملاایمان دارم باتحقیق به این نتیجه رسیدم