آتاترک: کشتار علویان، ستودنی و فوق شعور است!

برگی از اسناد تاریخ ترکیه؛
آتاترک: کشتار علویان، ستودنی و فوق شعور است !
آنکارا، ترکیه – فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح، بیش از یازده هزار صفحه از اسناد مربوط به کشتار کُردهای علوی را به مجلس ملی فرستاد.
 
 
به گزارش روزنامه ی طرف ترکیه، ژنرال نجدت اُزل فرمانده کل نیروهای مسلح ترکیه دستور داد همه ی اسناد مربوط به کشتار کردهای علوی در سالیان 1937 و 1938 از مرکز اسناد تاریخی و محرمانه ی نیروهای نظامی جمع آوری و به مجلس ملی ترکیه فرستاده شود.
روز سه شنبه ی هفته ی جاری در نخستین مرحله، یازده هزار صفحه اسناد و مدارک تاریخی مربوط به این رویداد به مجلس فرستاده شد.
 
در یکی از اسناد ثبت شده که متن یک تلگراف ارسالی از سوی مصطفی کمال آتاترک برای عصمت اینونو رییس جمهور وقت ترکیه است، از این عملیات به عنوان "یک حرکت فوق شعور و مسئولیت ملی" یاد شده است.
 
در این تلگراف آمده است:" کشف این سند نشان می دهد که مصطفی کمال آتاترک، از کشتار حدود 15 هزار کُرد علوی در سالیان 1937 و 1938 میلادی قاطعانه حمایت کرده است."
 
در سال 1937 سید رضا رهبر کردهای علوی درسیم به دنیال کشته شدن صدها تن از تفنگچی هایش و خانواده های آنان، تصمیم می گیرد به نیروهای دولتی تسلیم شود. به او تعهد می دهند که در صورت پایان مبارزه ی مسلحانه، همه ی روستاهای منطقه ی درسیم در امان خواهند بود. با این وجود یک روز پس از تسلیم شدن او را اعدام می کنند و پس از آن نیز به همه ی روستاهای علوی نشین از راه هوا و زمین حمله ور شده و بدین ترتیب بیش از چهارده هزار نفر از مردان، زنان و کودکان علوی کشته می شوند.
 
صبیعه گوکچا تنها خلبان زن تاریخ نیروی هوایی ترکیه که به عنوان فرزند خوانده و تحت الحمایه ی مصطفی کمال به نیروی هوایی راه یافته، پس از بمباران این مناطق نشان افتخار دریافت می کند و آتاترک در یک تلگراف تبریک به عصمت اینونو رییس جمهور وقت ترکیه عملیات فوق را با عنوان "حرکت فوق شعور و مسئولیت ملی" ستایش کرده و می نویسد:" تسلیم شدن سیدرضا راه را برای اصلاحات و اقتدار جمهوری باز می کند و سرفرود آوردن وی نشانه ی پیروزی حرکات فوق شعور و ستودنی در درسیم است."
/ 0 نظر / 2 بازدید