دانشگاه کمبریج: در ایران از نظر ژنتیکی اقوام نداریم.

دانشگاه کمبریج: در ایران از نظر ژنتیکی اقوام نداریم. همه ی مردم، آریایی (ایرانی) هستند، ژنتیک یکسان دارند و با عرب ها و ترک ها هم هیچ شباهتی ندارند

این تحقیقات که قسمتی از تحقیقات جهانی ژنتیک است به سرپرستی دکتر مازیار اشرفیان بناب سالها پیش در دانشگاه کمبریج شروع شده و در دانشگاه پورت موس به نتیجه رسیده است. براساس تحقیقات پژوهشگر ایرانی ژنتیک پزشکی و جمعیتی دانشگاه «کمبریج» که با کمک و نظارت گروهی از برجسته ترین محققان این رشته انجام شده، جمعیت های ایرانی که با زبان‌های غیر از گروه هندو-اروپائی تکلم می‌کنند به ویژه جمعیت آذری زبان ساکن در فلات ایران ریشه ژنتیکی مشترکی با اقوام ترک زبان ساکن در کشور ترکیه و اروپای شرقی ندارند و بر عکس «شاخص‌های تمایز ژنتیکی» آنها (مانند FSt) با سایر گروه‌های ساکن در فلات ایران به ویژه فارسی زبانان نزدیک به صفر است که نشانگر ریشه ژنتیکی مشترک آنها در اعماق تاریخ ایران است.

دکتر مازیار اشرفیان بناب، عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور که دانش‌آموخته دکتری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران و کارشناسی ارشد باستان شناسی از دانشگاه «منچستر» بوده و در حال حاضر مشغول گذراندن ماه‌های آخر مقطع دکتری تخصصی رشته ژنتیک پزشکی و جمعیتی در دانشگاه «کمبریج» انگلستان است در گفت‌و‌گو با خبرنگار «پژوهشی» خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) خاطرنشان کرد: موضوع تحقیق و مطالعه من در مقطع دکتری مطالعه ژنتیکی اقوام ایرانی و بررسی ارتباطات تاریخی و ژنتیکی تمام اقوام ساکن در فلات ایران بوده است.
در این مطالعه که با کمک و نظارت گروهی از برجسته ترین محققان ژنتیک تکاملی و جمعیتی انجام شده، نمونه‌ای از افراد داوطلب وابسته به تمام گروه‌های اجتماعی و قومی ایران مورد مطالعه قرار گرفته‌اند که نتایج حاصله بسیار جالب توجه و تعمق می‌باشد.

به گفته وی، مطالعه DNA میتوکندریال نشان می‌دهد که ریشه مشترک مادری تمام اقوام ایرانی ساکن در فلات ایران به زمانی بسیار عقب تر از آنچه در نظریه مهاجرت اقوام آریائی مطرح می باشد بر می‌گردد بدین ترتیب که اگر تمامی اختلاط ها و شاخص های ژنتیکی مربوط به سایر مناطق جغرافیایی و قومی را از محتوای ژنتیکی نمونه‌های مدرن ایرانی حذف کرده و به کناری بگذاریم، اخیرترین جد مشتری مادری ما (Most Recent common ancestor- MRCA) زمانی حدود 10 هزار و 500 تا 11 هزار سال قبل در فلات ایران می‌زیسته است.

وی افزود: نزدیکی ژنتیکی بین اقوام ساکن در فلات ایران و از سوی دیگر خاص بودن این محتوی ژنتیکی در فلات ایران به قدری ملموس و غیر قابل انکار است که حتی به کار بردن کلمه اقوام را در مورد جمعیت های ساکن در فلات ایران با شک و تردید روبرو می‌کند. به این معنی که آنچه باعث تمایز ژنتیکی گروه‌های انسانی می شود تا بتوان آنها را به صورت اقوام تمایز یافته در زمان و مکانی خاص تصور کرد ابدا در محتوای ژنتیکی ایرانیان اعم از فارس و آذری و لر و بلوچ و ترکمن و .... دیده نمی‌شود.

دکتر اشرفیان بناب در گفت‌و‌گو با ایسنا خاطرنشان کرد: براساس یافته های محققان انسان شناسی، فلات ایران اولین و مهمترین گذرگاه انسان مدرن در مسیر مهاجرت به سرزمین‌های ناشناخته و جهت دستیابی به منابع جدید بوده است. بدین ترتیب تصور عمومی در مجامع علمی بر این است که اولین حضور و استقرار انسان مدرن در فلات ایران چیزی در حدود 60 تا 70 هزار سال قبل بوده است که شواهد و یافته های سطحی از محوطه های پیش از تاریخ نیز بر همین امر دلالت می‌کنند؛ بدین ترتیب انسان مدرن در سرتاسر فلات ایران استقرار و اسکان داشته و پس از طی چند ده هزار سال با پیدایش کشاورزی در حدود 10، 11 هزار سال قبل در منطقه هلال بارور که بخش‌هایی از غرب فلات ایران را نیز شامل می شود و سپس اهلی کردن حیواناتی مانند برخی احشام نقش عمده‌ای در پیدایش اولین فرهنگ های یکجانشینی و تمدن های اولیه جهانی ایفا کرده است.

وی تصریح کرد: بر اساس منابع تاریخی و باستان شناسی و زبان شناسی برخی از استادان تاریخ تصور کرده اند که در حدود چهار هزار سال قبل اقوامی مهاجم یا مهاجر که به آنها نام آریایی داده شده است از جای دیگر و شاید از آسیای مرکزی به سمت جنوب مهاجرت کرده و وارد فلات ایران شده اند و پس از استقرار سه قبیله مهم آنها در فلات ایران (فارس ها در مرکز و جنوب، پارتها در شمال شرق و مادها در غرب و شمال غرب) بخشی از این اقوام به سمت شبه قاره هند و بخش دیگر به سمت اروپا مهاجرت کرده و اقوام مدرن هندو-اروپائی را پدید آورده اند که این خود یک نظریه ی همواره بحث انگیز بوده است.

عضو هیات علمی پژوهشکده باستان شناسی سازمان میراث فرهنگی کشور با اشاره به این که تاریخ مدون دقیق و قابل اعتمادی در خصوص این وقایع جمعیتی در دست نیست، به ایسنا گفت: دانشمندان در دهه‌های اخیر برای مطالعه علمی سرگذشت انسان به مطالعات زبان شناسی و ژنتیکی روی آورده‌اند. با توجه به این که زبان به سرعت و طی گذشت حتی چند نسل می‌تواند به شدت دچار تغییر محتوایی و شکلی شود، امروزه مستندترین و قابل اعتماد ترین یافته‌های انسان شناسی، در کنار یافته ها و شواهد فسیلی یافته های ژنتیکی می‌باشند.

به گفته این پژوهشگر ژنتیک پزشکی و جمعیتی، در مطالعات ژنتیکی جمعیتی مطالعه DNA میتوکندریال که فقط از مادر به فرزندان منتقل می‌شود می تواند تاریخ و گذشته نسل‌های مادری را نمایان کند و همچنین مطالعه بخش فاقد نوترکیبی کروموزوم Y که از پدر به فرزندان مذکر منتقل می‌شود می‌تواند تصویر روشنی از گذشته و تاریخ پدری اقوام در طی نسل های متمادی در اختیار دانشمندان قرار دهند.

دکتر اشرفیان بناب، در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از یافته های جالب توجه در مطالعه اخیر این است که گروه‌های غیر فارسی زبان به ویژه جمعیت آذری زبان ساکن در فلات ایران ریشه ژنتیکی مشترکی با اقوام ترک زبان ساکن در کشور ترکیه و اروپای شرقی ندارند و بر عکس شاخص تمایز ژنتیکی آنها با سایر گروههای ساکن در فلات ایران به ویژه فارسی زبانان نزدیک به صفر است که نشانگر ریشه ژنتیکی مشترک آنها در اعماق تاریخ این مرز و بوم است...حتی هزاران سال قبل از این که نامی از ایران یا اقوام آریائی در میان بوده باشد.

وی در گفت‌و‌گو با ایسنا تصریح کرد: این در حالی است که در بیشتر منابع جمعیتی و زبان شناسی ایرانیان را به دو گروه تقسیم می‌کنند. یکی آنها که به زبان فارسی یا سایر زبانهای وابسته به گروه هندو-اروپایی مکالمه می‌کنند و تصور بر این است که از اعقاب اقوام آریائی هستند و دیگر، آنها که با زبان‌هایی غیراز گروه هندو-اروپائی مکالمه می‌کنند مانند گروه Altaic که زبانهایی مانند ترکی و آذری و ترکمن یا افشار را در بر می‌گیرد و تصور می‌رود این گروه‌ها فاقد ریشه مشتری هند و اروپایی هستند؛ اما یافته های ژنتیکی این بررسی همه دلالت بر این دارند که ساکنان فلات ایران در گذر تاریخ هر چند بسیار مورد هجوم و آسیب سایر اقوام قرار گرفته اند و گاه زبان و تکلم آنها کم و بیش تحت تاثیر قرار گرفته است نه تنها هویت فرهنگی و تاریخی خود را حفظ کرده‌اند بلکه محتوای ژنتیکی خود را که نشان از ریشه مشترک چندین هزار ساله آنان دارد را نیز مصون داشته اند.

اشرفیان بناب همچنین گفت: نتایج این مطالعه نشان داده است که برخی از جمعیت های ایرانی خصوصا هموطنان زرتشتی خصوصیات جمعیتی بسیار خاص و منحصر بفردی را نشان می‌دهند.

وی همچنین تصریح کرد که نتایج این مطالعه در قالب چندین مقاله علمی تدوین و منتشر خواهد شد که در حال حاضر اولین آنها جهت نشر به یکی از مجلات علمی معتبر ژنتیک ارسال شده است.

 

 مطالب تکمیلی در همین موضوع و لینک به مقالات دکتر مازیار اشرفیان بناب:

همه مردم فلات ایران، از یک ریشه‎اند

پژوهش‌های ژنتیک و ریشه‌ی مشترک ایرانیان

در این نشانی می‌توانید به این پژوهش‌نامه سرراست در تارنمای دانشگاه کمبریج بروید

تبار مردمان آذری بر پایۀ شاخص های ژنتیکی

ریشه‌های ایران ستیزی پان ترکیست‌ها

 

نظریه‌های تازه در زمینه‌ی مهاجرت آریایی‌ها:

   در این نگره‌های تازه‌ی مطرح شده‌ با مدارک فراوان نشان داده شده است که آریایی‌ها ساکنین اصلی فلات ایران بوده اند و مهاجرت از درون ایران به بیرون بوده است. ما به نام و اصطلاح "آریا" در زبان‌های مصری، سومری و میان رودانی و غیره با دیرینگی بیش از 5000 سال بر می‌خوریم با معناهایی مانند فلات‌نشین که اشاره به درون فلات ایران دارند و .. (برای آگاهی یافتن از این مدارک کلیک کنید)
  استوره‌های ایرانی نیز همین نظریه‌ی دوم را تایید می کنند. در هیچ استوره‌ی ایرانی اشاره‌ای به مهاجرت آریاییان به درون فلات ایران نمی‌بینیم. فریدون نماد تبار آریایی یا هندو-اروپایی، زمانی که سه بخش از جهان را به سه فرزند خود می‌بخشد (نماد مهاجرت و سه دسته شدن آریایی‌ها) بخش میانی را به «ایرج» می‌سپارد و بخش میانی، اصلی و کهن، همان فلات ایران است نه جنوب سیبری و غیره.

   اشاره به 10 فصل سرما و 2 فصل گرما نیز در اوستا، بسیار نزدیک است به پژوهش‌نامه‌ی «جهانشاه درخشانی» و می‌تواند به یخبندان (12 هزار سال و بسیار نزدیک به پژوهشی ژنتیک) اشاره داشته باشد و نه لزوما سرمای سیبری.
 

 با نگاهی کوتاه و بی‌طرفانه به داده‌های به‌دست آمده از این پژوهش ارزشمند علمی، تنها نتیجه‌ی 100% که می‌توان از این نظریه گرفت، همان هم‌ریشه بودن اقوام ایرانی (آذری‌، کرد، بلوچ، پارسی‌زبان، لر، بختیاری، گیلکی و تالشی و..) است. باید به یاد داشت که از نظر تاریخ‌شناسی تکلیف گستره‌های باستانی مانند سیلک کاشان، شهر سوخته و جیرفت کرمان مشخص نشده است و احتمال این‌که این شهری‌گری‌های کهن مربوط به آریایی‌های آغازین باشد بیش از هر چیزی است.

 

 

/ 14 نظر / 7 بازدید
نمایش نظرات قبلی
دده

یعنی باور کنیم؟!؟![متفکر]

ahmad

chera doost darid torkhara ke dar iran zendeghi mikonand irani jelve dahid baba ma torkim risheye ma tork ast dast bardarid

icri

those who are interested in this filed better to look on works from Shiraz Institute for cancer research regardin the origin of Iranian ethnic www.icr.ir see this link to see paper published by this center http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=ghaderi%20a%2C%20hla

سعید.پارس

سلام ببینید یادتون باشه محیط اطراف ما تغییرات زیادی روی ما میزارن ! به دلیل پهناور بودن کشور عزیزمون ، شمال هوای معتدل رو داریم ، در صورتی که در جنوب هوای گرم رو داریم .خب شمالی ها اکثرا پوست سفید و جنوبی ها اکثرا پوست تیره دارن!میخوام اینو بگم همه ما ایرانی هستیم . مثلا حمله اعراب به ایران ، عربها نیومدن زندگی کنن که!اومدن تاجو تخت برپا کردن و به مردم ایران فرمانروایی کردن ! این نیست که بگیم مثلا خوزستانی ها عرب اصیل هستن!به نظر من اینطور نیست، و فقط محیط هست که روی بعضی از ما تاثیر گذاشته! بازم مرسی .

آدم برفی

بابا این آتیلا همانطور که از اسمش پیداس از ایل و تبار مغول و تاتار و هونهاست و میخواد با ژستای ایران دوستانش افکار قلابی و جعلی پانترکی خودش رو به اسم تحقیقات علمی قالب کنه. لعنت به هر چی پانترک و خائنه!

درود

درود دوست عزیز امطلب شما چند ایراد دارد. نخست اینکه خبر غیر واقعی است یعنی چیزی به نام نژاد ایرانی غیر آریایی در ده هزار سال پیش ایران وجود ندارد و صرفا تحلیل شخصی را از یک مصاحبه در قالب خبر آوردند. این کار را بی بی سی شروع کرد بقیه هم ادامه دادند. لطفا لینکی را که پیوند دادم نگاه کنید. هر دو دانشمند روسی که مقاله شان آمده سنیور ریسرچ فلو در ژنتیک و در انگلستان هستند و از آقای اشرفیان مرتبه شان کمتر نیست مقاله هم بر خلاف این مطالب وبلاگی در یک جورنال علمی منتشر شده. دوم اینکه آقای اشرفیان دکترایش را در دانشگاه کمبریج می گذارنده اینکه یک نفر موقع تحقیق دانشگاهش مطلبی را منتشر کند و دانشجوی جایی باشد به معنای این نیست که این تحقیق از آنجا در آمده. ایشان هیچ سمتی در دانشگاه کمبریج نداشته و الان هم ریسرچ فلو در یک دانشگاه متوسط انگلیسی است و تا همین لحظه هم یک برگه مقاله از ایشان منتشر نشده که این ادعا را که نسبت می دهند در آن آمده باشد اگر چنین چیزهایی که نقل می کنند منتشر شده لطفا کسانی که این مطالب را منتشر می کنند مقاله ایشان را از یک جورنال علمی یا شبکه هایی مثل جی استور یا روی یک کتابخانه دانشگاهی به من

درود

دوست عزیز من به زبان انگلیسی درس می خوانم و در آمریکا زندگی می کنم با اینحال هیچ تخصصی در رشته جنتیک ندارم . مطلبی که منتشر کردی مطلب نادرستی است. قبلا یک مقاله اینجا منتشر شده farda.us آقای اشرفیان بناب یک ریسرچ فلو است یعنی دانشجوی فوق دکترا است مقاله ای هم از ایشان متشر نشده که بگوید نژاد مردم ایران آریایی نیست و چیز دیگری است که ده هزار سال پیش در ایران بوده لغت ریس را در متون دانشگاهی و برای طبقه بندی انسانی بکار نمی برند اما گر ایشان چنین مقاله ای نوشته و جایی هم منتشر شده به جای کلی گویی و اینکه من چقدر زبان انگلیسی بلدم یا چقدر سواد دارم و به علم احترام می گذارم یا نمی گذارم آدرس نوشته را بده یعنی دقیقا برای من بنویس کجا منتشر شده که ایرانیان آریایی نیستند و از یک نژاد دیگر هستند من دقیقا این عنوان نژاد و ده هزار سال پیش را می خواهم.

درود

این لینکی هم که از کتابخانه ملی آمریکا گذاشتی نه لزوما اعتبار مقاله را نشان می دهد ( چون کتابخانه ها مطالب آکادمیک را منتشر می کنند اما مقاله باید ریویو داشته باشد یا مرتبه علمی نویسنده مورد نظر باشد یعنی یا چند نفر دانشمند ریویو بنویسند روی مقاله یا اینکه اعتبار نویسنده مورد نظر باشد) با اینحال نه اصلا این مقالات ربطی ه اشرفیان و ادعایش دارد نه اصلا از دانشگاه کمبریج است ربطی هم به این ادعای آریایی نبودن مردم ایران ندارد چند تحقیق به دانشگاه شیراز است.

مهران

دوست گرامی شما که مقاله ی آقای محسنی رو گذاشتید توی وبلاگتون بهتر بود از نویسنده ی مقاله و نشانی تارنگار ایشون هم یاد می کردید. البته من مقاله ی ایشون رو مدت ها پیش خوندم و این تارنگار شما رو امروز دیدم!

کوروش

درود.ازمقاله جالب وروشنگرانه ای که ارائه کردین.واقعابهره فراوان بردیم.وازتون نهایت تشکرراداریم.این مطلب تودهنی محکمی به پانترکهای کثیف است که تاریخ راجعل کرده اند.چراکه آتاترک گفته جعل تاریخ به اندازه نوشتن تاریخ ارزشمنداست.اماخوشبختانه علم ژنتیک قابل جعل کردن نیست.ازاین راه میتوان به جنگ پانترکان جاعل تاریخ رفت