دروغی به نام تغییر نام خوزستان توسط بی بی سی فارسی و برنامه پرگار داریوش کریمی

دروغی به نام تغییر نام خوزستان توسط بی بی سی فارسی و  پرگار داریوش کریمی از دانشنامه آزاد ویکی پدیا (مطالب این مقاله سندیت دانشگاهی قطعی ندارد اما بازبینی شده و جهت مطالعات غیر دانشگاهی مورد تایید است) 1- نام خوزستان پیش از اسلام

خوزستان در طول تاریخ به نام های گوناگونی نامیده شده است. در گذشته های دور که خوزستان مرکزیت ایلام باستان بودُ هالتامتی یعنی سرزمین هالتامتها نامیده می شد. این واژه در متن های ایلامی، کتیبه های هخامنشی و همچنین کتیبه های بومی ایلام دیده شده است.

ژوپ اپ پر، این کلمه را حالپیرتی و به معنی سرزمین اپریتیها خوانده است. اکدیها، واژه حالتامتی را بر اساس قواعد زبان خود علامتو تلفظ می کرده اند.

علامتو در تورات به صورت علام ضبط شده است. به هر حال این نام تا سده ۱۳پ.م. به سرزمین مورد بحث اطلاق می شده، ولی از این تاریخ به بعد، در کتیبه های عیلامی و بومی، به نامانشان سوسنکا یعنی مملکت انشان و شوش نامیده شده است. علت پیدایی این نام ظاهرا به قدرت رسیدن حکومت ایالت انشان بوده که بر نواحی اطراف نیز استیلا یافته بود.

انشان سوسنکا تا آغاز روی کار آمدن سلسله هخامنشی باقی بود، ولی از هنگامی که چئیش پیش دوم هخامنشی{جد کمبوجیه پدر کورش بزرگ} انشان را در حدود سال ۶۴۰ پ.م. تصرف کرد، نام انشان در کتیبه های پارسی و انشانی به انزان تغییر یافت. در این زمان بابلیها و آشوریها، آنجا را همچنان الام می گفتند و از اینجا می توان استنباط کردکه علام یا عیلام، در حقیقت بر یک منطقه جغرافیایی و بر تشکیلاتی اداری و حکومتی که بر آن سرزمین بر قرار بوده اطلاق می شده است که پایتخت ان شهر معروف شوش بوده است و انشان و خووج یا اوژ از ولایتهای تابع آن بوده اند. [۸]

هخامنشیان چون با ایالت اوژ{هوز} که قسمتی از کهکیلویه امروزی را شامل می شده همجوار بوده اند، عیلام را به نام اوژ می خواندند و به همین سبب در متن پارسی کتیبه های آنان هم هر جا که سخن از این سرزمین رفته، به صورت اوژ ثبت است.

ولی در متن ایلامی کتیبه های مزبور، جز در یک مورد، همه جا به زبان بومی، حالتامتی ضبط است و یک مورد آن در کتیبه بیستون، ستون پنجم می باشد که ..اوژ، ذکر شده است. این واژه در نوشتار ایلامی به دو صورت خوز و اوز خوانده می شده است.

مورخان یونانی گفته اند که در ناحیه شرقی شهر کنونی اهواز، مردمانی به نام اوکسی ساکن بوده اند. این واژه، یونانی شده«اوژ» است[۹]

در زبان پهلوی، وازه «اوژ» پارسی به صورت «هووج» تلفظ شده است. راولینسون باستان شناس انگلیسی بر این باور است که واژه «هبوجستان واجار» مندرج در کتاب مجمل التواریخ و القصص ، از کلمه «هووج» پهلوی گرفته شده است که مولف آن احتمالا از حمزه اصفهانی نقل کرده و این اسم در فارسی«هوز» شده است.[۱۰]

در اینجا می بینیم حرف ه به خ تغییر یافته که در زبانهای باستانی ایران و زبان فارسی نظیر آن بسیار دیده شده است، مانند:«هور زمیه» به جای خوارزم و «هور» بجای«خور(شید)» و جز اینها. نخستین نام هووجیه(اووجه)همان واژه «هو» است که در فرهنگهای فارسی به معنای «خوب» یاد شده و در ادبیات ما به کار رفته است. [۱۱]

مورخان یونانی دوره دوره هخامنشیان و سلوکیان چون هرودوت و گزنفنون ، نام این سرزمین راسوزیانا ، ماخوذ از اسم ایالت و شهر شوشن ذکر کرده اند. نویسندگان رومی و یونانی دوره اشکانیان و ساسانیان چون موسی خورنی و استرابون آن را سوزیس، الیما این و ساکنان آنرا«الی میان» نوشته اند، ولی بعضی از مورخان همین دوره از جمله آمین مارسلن یونانی«سوزیانا» ضبط کرده اند.[۱۲]


استاد فریدون جنیدی یکی از پژوهشگران فرهنگ خوزیان باستان، اظهار می دارد برخی از پژهشگران غربی، به دلایل خاصی تلاش در «ایرانی زدایی» فرهنگ خوزیان باستان کردند، برخی آنان را به هندوستان ربط داده و برخی آسیانیک(نژادی از آسیای مرکزی) خواندند.

«پژوهش گران آنان، همه تیره های ایرانی را یکایک از پیکر ایران جدا کردند و تبار غیر ایرانی به آنان دادند. یکی از برترین این تیره ها خوزیان بودند که فرهنگ و دانش والای آنان چون خاری بر چشم دشمنان فرهنگی ما می رفت. بنابراین چنین اندیشیدند که چون بابلیان آنان را ایلامی خوانند، پس بهتر است ما نیز آنجا را ایلام و پسان گونه «عیلام» بخوانیم تا یکباره پیوند آنان با ایران گسسته شود. یکی از شگفت داوریهای آنان درباره سر بریده ای بود که ۳۲۰۰ سال در اندرون قیر سالم مانده بود، اما رنگ آن به سیاهی گرائیده و ورم کرده می نمود. پس آنان چنین گفتند که بر بنیاد آن سر پیدا شده، عیلامیان از نژادی سیاهپوست بوده اند... و «هیچگاه» نه خوزستانیان(باستان) و نه دیگر ایرانیان آنجا را ایلام و بر بنیاد نوشته های آنان «عیلام» نخوانده اند.»[۱۳]

 

۲- نام خوزستان پس از اسلام

مورخان اسلامی از خوزستان به نام اهواز و مملکت اهواز نام برده اند. طبری در شرح جنگهای اردشیر بابکان با اشکانیان می نویسد:

آنگاه سوی فارس باز شد و آهنگ پیکار نیروفر، شاه اهواز کرد و از رامهرمز سوی ارگان{بهبهان} و سسار و طاشان شد، سپس یه سرق رفت و آنجا با جمعی از یاران خویش بر نشست و بر کنار دجیل فرود آمد و شهر را بگرفت و شهر اهواز را بنیاد کرد و با غنیمت فراوان سوی فارس بازگشت. [۱۴]

گردیزی، مولف زین الاخبار(حدود۴۳ ۲ ه.ق.) می نویسد:

«میسان{میشان} و یرموک و اهواز شهرها گشاده شد بر دست ابوموسی اشعری» .[۱۵]

 

ولی در این ایام جغرافی نویسان ایرانی، منطقه مورد بحث را خوزستان می نامیده اند[۱۶]

مولف حدود العالم (حدود۳۷۲ ه.ق.) می نویسد:

«اهواز شهری است سخت خرم و اندر خوزستان شهری نیست از این خرم تر، با نعمتهای بسیار و نهادی نیکوی و..» [۱۷]

ابو منصور جوالیقی در قرن پنجم می نویسد:

«اهواز اسم مدینه من مدن فارسی اعجمیته معربه و قد تکلمت بها العرب ، یعنی: اهواز شهری است از شهرهای عجمان، که نام آن معرب شده، اعراب انشای آنرا از پارسیان پذیرفته اند.» [۱۸]

ابن بلخی، مولف فارسنامه می نویسد:

به اردشیر که دارالملک کرمان است، او بنا کرد و اهواز و خوزستان و شهری است حزه نام از موصل و شهری به بحرین ... و آبهای خوزستان او قسمت کرد و رود مسرقان او حفر کرد.[۱۹]


در ذیل پادشاهی شاپور ذوالاکتاف، می گوید:

این شهرها و بندها و پلها که یاد کرده اید، او بنا کرده است در خوزستان، شوش، شادروان شوشتر .[۲۰]

در معجم البلدان، احسن التقاسیم و .. هم نام خوزستان خوزستان به جای اهواز ذکر شده است.


از این زمان به بعد، نام خوزستان رفته رفته از کتابهای جغرافیایی به محیط شعر و ادب نیز وارد شده و در ویس و رامین، شاهنامه فردوسی و.. این نام دیده می شود.

نظامی گنجوی می گوید[۲۱]

لب لعلی چو لاله در بستان

 

خنده اش خونبهای خوزستان


و نیز می گوید:

دهانی بود در تنگیش زوری

 

چو خوزستانی در چشم موری

مگر شکر حکایت مختصر کن

 

چو گفتی سوی خوزستان گذر کن

زبس خنده که شهدش بر شکر زد

 

به خوزستان شد افغان طبر زد

به خوزستان در آمد خواجه سرمست

 

طبر زد می ربود و قند میخست


خوزستان، سرزمین مردمان خوزی یا هوزی یا حوزی (که استرابون و پلینیوس از آن به اسم اوکسی[۲۲]ذکر کرده‌اند) است. این استان با عیلامیان باستان و شوش کم و بیش مرتبط است. نام اهواز، شوش و هویزه منعکس کننده ساکنین این منطقه در زمان عیلامیان بوده‌است[۲۳]


به گفته سوات سوجک در کتاب‌های تاریخ کلاسیک اسلامی، نام این استان خوزستان بود. ابن حوقل- جغرافی دان قرن ۱۰ میلادی - در کتاب خودش صورت الارض در فصلی جداگانه این استان را همراه با نقشه توصیف می‌کند و یاقوت در سده ۱۳ میلادی در مجعم البلدان جزئیاتی از استان خوزستان نوشته‌است[۲۴]

 

اعراب پس از فتح حیره که تنها بخش عرب نشین امپراتوری ساسانیان بود و اراک(عراق امروزی)از وجود خوزستان آگاهی نداشتند بطوری که در نامه ای که از عمر موجود است زمینهای آنسوی اروند رود را ارض الهند واز بندر اوپاتان(در محل آبادان امروزی) به نام فرج الهند به معنای دروازه هندوستان یاد می کند یعنی تصور می کردند که آنسوی رودخانه بزرگ اروند که عبور از آن به سبب عرض چند کیلومتری و آب بسیار خروشان به آسانی میسر نبود هندوستان واقع شده است.(رج:تاریخ طبری،۲/ ۴۳۹-۴۴۱) مسلمانان پس از فتو حات و یا حتی پیش از آن نامها را به زبان خود بر می گرداندند و از جمله اهواز را سوق الاخواز - بازار خوزیان- که جمع عربی خوز است تلفظ نمودند. مردم به سبب دشواری تلفظ واژه عربی اخواز که به ادای صوت های فارسی انروزگار خوزستان هماهنگی نداشت آنرا اهواز تلفظ کردند.واژه های خوز و هوز از زبان فارسی میانه بر جای مانده اند که در فرهنگ عمید نیز اینگونه آمده اند:

اهوز- نام تیر اندازی ماهر در عهد انوشیروان که با سیف ذوالنون همراه بود و کشور یمن را از تصرف حبشی ها در آورد.

خوزان- نام یکی از پهلوانان داستانی ایران در زمان کیخسرو.

واژه خوزستان به معنای سرزمین «خوزها» است و خوز را به صورت‌های «هوز» و «حوز» نیز می‌نوشتند و جمع هوز در زبان عربی اهواز است که نام کرسی ایالت خوزستان است[۲۵] واژه محرف حوز و یا احواز که جمع حوز است در زبان عربی به معنای جایی است که شتر در آن آب پیدا نمی کند اما هیچگونه تناسبی با منطقه پر آب خوزستان که دهها رودخانه دائمی پر آب دارد ندارد و تنها تلفظ هوز فارسی با ادای صدای عربی است. البته ابن خردادبه (متوفای حدود ۳۰۰ ق) خوزستان را با همان اهواز یکی می داند و آنجا را سرزمینی وسیع، مشتمل بر هفت کوره بر می شمارد که با نام کور الاهواز می خواندش.[۲۶]

ابن خردادبه نظر دیگری درباره نام اهواز دارد. او نه فقط اهواز بلکه کل موقعیت جغرافیایی خوزستان امروزی را اهواز می داند. (متوفای حدود ۳۰۰ ق) خوزستان را با همان اهواز یکی می‌داند و آنجا را سرزمینی وسیع، مشتمل بر هفت کوره بر می‌شمارد و به آن اکوار الاهواز می‌گوید.[۲۷] سبب وجود همین هفت کوره در این سرزمین، عضدالدوله دیلمی، آنجا را اقلیم هفت حوزه نام گذارده تا آنجا که مقدسی در قرن چهارم هجری، از رواج این نام خبر داده و پیروی خود را از آن، اعلام می‌دارد. همچنین او یادآور می‌شود که برخی از این حوزه‌ها از میان رفته‌است.[۲۸][۲۹]

در شاهنامهٔ فردوسی به تصحیح جلال خالقی مطلق از این خطه با نام خوزیان یاد شده‌است. برای نمونه:

بشد تیز با لشکر خوزیان

 

برآن سود جستن سرآمد زیان[۳۰]

وزان پس بر کشور خوزیان

 

فرستاد بسیار سود و زیان[۳۱]

همی‌رفت تا کشور خوزیان

 

ز لشکر کسی را نیامد زیان

/ 0 نظر / 3 بازدید