معرفی یک تارنما: "پان ایران بحرین"

                                                                                                           نوشته: "یاشار-ق"

نام "ایران" بر سرزمین واقع شده در مرز جغرافیای و سیاسی ِ کنونی ِ ایران نهاده شده است. اما ورای نام ایران ِ سیاسی، ایران فرهنگی کلیه ی سرزمین های پیشین، در قلمروی گذشته ی ایران ِ تاریخی را در بر می گیرد. به دیگر سخن، کلیه سرزمین هایی که فرهنگ ِ آنان، در بخشی یا به تمامی با هویت، فرهنگ، آداب و رسوم، جشن ها، روحیات و معنویات، اساطیر و قهرمانان ملی، دین، زبان، و دیگر عناصر هویت ِ ایرانی نزدیکی و یا یکسانی دارد، قلمروی ایران ِ فرهنگی و تاریخی شناخته می گردد. سرزمین های جدا کرده شده از فلات مرکزی ایران، با دخالت و اعمال مطامع  ِ کشورهای روسیه و انگستان، بدون نقش مردم در جدایی این سرزمین ها از ایران، به شرح زیر شناخته می شود:

1-      جدایی سرزمین های کنونی کردستان عراق، ترکیه، عراق عرب، شیخ نشین های سواحل جنوبی خلیج فارس، کرکوک، اریل، تکریت، سامرا، انبار، کربلا، کوفه، نجف، مدائن یا تیسفون،... در زمان شاهان سلسله ی صفوی و قاجار به وقوع پیوست.

2-      سرزمین کنونی افغانستان، به موجب معاهده ی پاریس، در سال 1875 م ا ز ایران جدا گردید.

3-      سرزمین کنونی پاکستان، به موجب حکمیت اسمیت، در سال 1871 م و 1905 م از ایران جدا گردید.

4-      سرزمین کنونی ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان تا دریاچه آرال، ماورا ء النهر،سمرقند و ترمذ، به موجب قرارداد 1881 م از ایران جدا گردید.

5-      سرزمین های قفقاز تا شمال داغستان و گرجستان، به موجب قرارداد های گلستان 1813 م و ترکمنچای 1828 م از ایران جدا گردید.

6-      جزیره بحرین، در سال 1971 م از ایران جدا گردید.

این جدایی ها می تواند ادامه داشته باشد، چنانچه اندیشه پدافندی و دفاعی مناسب بکار گرفته نشود. این اندیشه ی پدافندی باید بتواند در شرایط متفاوت عملکرد فرهنگی و دفاعی و به موقع تهاجمی داشته باشد. پان ایرانیسم با دارا بودن مولفه های هویت ایرانی می تواند چنین نقشی را به تمامی بازی کند. اگر چه، اندیشه ی پان ایرانیسم در وجه آرمانی آن، در شرایط ژئوپلتیک کنونی منطقه، قابل دستیابی نمی باشد، اما می تواند، در کنار دیگر عناصر هویت  ایرانی مانند زبان فارسی و اسلام، به عنوانی عاملی بازدارنده در برابر تجزیه ایران، کارکردی بسیار موثر داشته باشد. ایجاد حس ماندگار ِ وطن پرستی در مقابل تهدیدات خارجی و داخلی و همچنین بسط فرهنگ هویت ایرانی در قلمروی ایران فرهنگی، این امید را در دلهای ایرانیان زنده خواهد کرد که، با ایجاد بستر ها و شرایط مناسب در سال های آینده، و حتی تا سده های بعد تا ۱۰۰ و ۲۰۰ سال آتی، موقعیت بازیابی قلمروی گذشته آماده شده و با بازسازی قدرت گذشته، زمینه ی پیوستن سرزمین های ایرانی به مام میهن، ایران، فراهم گردد.

تولد تارنمای"پان ایران بحرین"نخستین قدم در سرزمین های تجزیه شده ایران در اثر مطامع بیگانگان به خصوص انگلیس می باشد. ابن گام ارزنده به فال نیک گرفته می شود و امید است با ترسیم این حرکت در سرزمین های دیگر ایرانی، این حرکت جاویدان ژرفا یابد.

 

نشانی تارنمای "پان ایران بحرین" : http://paniranbahreyn.blogfa.com/

/ 0 نظر / 2 بازدید