دستفروش جوان ترکیه ای خود را به آتش کشید

ناامنی 3ساعته در شهر آدانای ترکیه:
دستفروش جوان ترکیه ای خود را به آتش کشید
آدانا، ترکیه - به دنبال درگیری ماموران سدمعبر شهرداری آدانا با دستفروشان این شهر، یکی از آنان خود را به آتش کشیده و ناامنی و خشونت، پلیس ضربت را وارد ماجرا کرد.

دیروز در شهر آدانا، درگیری ماموران سدمعبر شهرداری با دستفروشان این شهر منجر به نزاع، خودسوزی و بستن چند خیابان اصلی شهر به روی خودروها شد.

مهمت اوغوز دستفروش سی ساله آدانایی در اعتراض به رفتار ماموران شهرداری خود را به آتش کشید و یک پلیس و یک شهروند که برای خاموش کردن آتش او اقدام کردند به شدت زخمی شدند. به دنبال این موضوع تعداد زیادی از کامیون داران و دستفروشان با بستن خیابان اصلی آدانا، با سنگ  به خودروهای پلیس و شهرداری حمله ور شدند و در نهایت با اعزام یگان پلیس ضربت و پس از زد و خورد سه ساعته، اوضاع به حالت عادی باگشت.

دستفروش جوان در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان آدانا بستری شده و بر اساس مشاهدات خبرنگار TRT امیدی به زنده ماندن او وجود ندارد

/ 0 نظر / 2 بازدید