ترکیه بهار سختی در پیش دارد

مرد شماره دو پ.ک.ک:
اردوغان به هوش باشد بهار خطرناکی در راه است

جمیل بایک مرد شماره دو پ.ک.ک در مصاحبه ای دولت ترکیه را تهدید کرده که در پایان زمستان امسال حملات وسیعی علیه این کشور از سوی چریک ها صورت خواهد گرفت.
جمیل بایک عضو شورای رهبری KCK که او را پس از عبدالله اوجالان به نام متنفذترین عضو پ.ک.ک می شناسند، دیروز دولت اردوغان را تهدید کرد و گفت: "اردوغان دعا می کند زمستان امسال به پایان نرسد چرا که خوب می داند در بهار امسال حملات وسیعی علیه تمام مواضع ترکیه صورت خواهد گرفت."
بایک همچنین افزود: "حدود 150 روز از شرایط سخت و منع ملاقات عبدالله اوجالان گذشته است و تداوم این وضعیت ما را وادار به تصمیم گیری های دیگری خواهد کرد. ترکیه تصور می کند که در سال 2011 در برابر ما پیروز شده اما چنین نیست و آینده نشان خواهد داد که ما تنها ده درصد از توان چریکی خود را برای حمله به ترکیه به کار گرفته ایم. در حال حاضر دولت اردوغان نه برای عمل کردن به وظیفه بلکه به خاطر حفظ اقتدار سیاسی و از دست ندادن آرای خود در برابر ما می جنگد و از این شرایط سواستفاده می کند."
/ 0 نظر / 2 بازدید