نقدی بر مسیر هویت‌طلبی در آذربایجان کنونی

برگرفته از : نقدی بر حرکت هویت‌طلبی در آذربایجان

چهل و دومین شماره مسلسل گاهنامه اجتماعی، فرهنگی، هنری و دانشجویی «گونش» بدون ذکر محل انتشار، به دو زبان ترکی آذربایجانی و فارسی در زمستان ٨۶ منتشر شده است. این نشریه، با درج شماره ۱ بر روی جلدِ خود، با عنوان دوره جدید معرفی شده است. علت تمایز این دوره با دوره قبل (از شماره اول تا شماره ۴۱) احتمالاً وجود مطالب جدیدی است در بخش اول آن. این مطالب، یادآورِ حال و هوای ماهنامه «دیلماج» است که ناگزیر از توقف شد. ماهنامه مزبور تا زمانی که منتشر می‌شد، هر شماره اش را به موضوعی اختصاص می‌داد. بخش اول «گونش» هم به موضوعی با عنوان «قارانقوشلار، ۴۰ و ۵۰ ـ جی ایللرده آذربایجان ضیالی حرکتی» (پرستوها، جنبش روشنفکری دهه‌های چهل و پنجاه) نشر شده است.
در این بخش، مقالاتی از رحیم رئیس نیا، بهروز دولت آبادی، م.ر. حکم آبادی، و ... در خصوص موضوع یاد شده به چاپ رسیده که عمدتاً خاطراتی هستند از مبارزان چپ جنبش روشنفکری آذربایجان همچون صمد بهرنگی، بهروز دهقانی، علیرضا نابدل، اصغر عرب هریسی، مرضیه احمدی اسکویی و ... ، که اغلب، بنیانگذاران شاخه تبریز جنبش فدایی به شمار می‌روند. همه این مبارزان، از صمد و علیرضا گرفته تا بهروز و مرضیه، به گواهی آثارشان، در دوره پهلوی دوم در کنار مبارزه عدالت خواهانه در سطح ایران، مبارزه در راه احقاق حقوق فرهنگی ـ سیاسی مردم آذربایجان (که آن را مسئله ملی ایران می‌نامیدند) پیش می‌بردند و در عین حال به مبارزه سایر گروه های ستم دیده ایران در راه کسب حقوق سیاسی شان نیز یاری می‌رساندند. آن‌ها این دو نوع مبارزه را نه تنها در تضاد با یکدیگر نمی‌دیدند، بل که مکمل هم می‌شناختند.
اصولاً، جنبش روشنفکری چپ دهه‌های ۴۰ و۵۰ در آذربایجان، از آنجا که هنوز ایران را کشوری متشکل از اقوام نوظهور و گوناگونی که امروزه تبلیغ می شود مانند ترک و کرد و فارس و عرب و بلوچ نمی‌دانستند، لذا در برنامه مبارزاتی ولو نانوشته شان، «مسئله ملی» جای برجسته ای داشت. اهتمام صمد بهرنگی به تهیه و تدوین کتابی خاص برای دانش آموزان آذربایجان، یا ترجمه اشعار شاعران پیشروِ دهه ۴۰ نظیر احمد شاملو، مهدی اخوان ثالث، فروغ فرخزاد و ... توسط همو، یا نوشتن جزوه «آذربایجان و مسئله ملی» توسط علیرضا نابدل، یا نشر آثار فولکلوریک آذربایجان در مجلات مترقی فارسی زبانِ تهران همچون «خوشه» (به سردبیری احمد شاملو) و در هفته نامه «آدینه» تبریز به کوشش صمد، بهروز، علیرضا، مناف فلکی، محمد حسین صدیق و غیره را می‌توان نمونه‌هایی از دغدغه «ملی گرایی» این روشنفکران در آن سال‌ها دانست.
اما در سال‌های اخیر، «مسئله ملی» از طرف هویت طلبان کنونی آذربایجان صورتی متفاوت از آن دوره به خود گرفته است و چیزهایی با عنوان «قوم» و «قوم ترک!» جای «مردم آذری» و «ایرانیان آذری» را می رود تا بگیرد.
مضمون تفاوت اینها، به رغم اقبال نسبتاً قابل توجه مردم آذربایجان به زبان محلی، به علت هدایت این حرکت از طرف هویت طلبان، به زعم راقم این سطور، ماهیتی واپسگرایانه و غیردموکراتیک یافته است. دلایل این مدعا را می‌توان چنین برشمرد:

۱ ـ هویت طلبان کنونی آذربایجان از مقوله ای به نام هویت، برداشتی ذات گرا ـ قبیله گرا - قوم گرا دارند. هویت از دیدگاه اینان، امری ثابت و لایتغیر تلقی می‌شود. اینان با نبش قبر و جستجوی استخوان‌های پوسیده نیاکان، قصد همذات پنداری با آن‌ها را دارند. به یاد آورید سخنان چهرگانی (از چهره‌های برجسته هویت طلبان) را که به هنگام نامزدی خود برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفته بود که اگر انتخاب شود با چکمه‌های ستارخان به مجلس خواهد رفت. برای او ایده‌های نوینی همچون دموکراسی، حقوق بشر، برابری زن و مرد، عدالت اجتماعی و غیره مطرح نبود. اینان به اعمال و افکار اجداد خیالی و حزبی خود، که آتیلا و چنگیز و تیمور باشند، می‌نازند و خود را فرزندان خلف آنان می‌پندارند. حتی اگر این مردان، خونریز و جنگ طلب هم نبوده باشند و فرض بگیریم که تاریخ، همیشه به فرمان قلدران و غداران نوشته شده که از دشمنانشان همواره تصویری خلاف واقع به دست داده اند (و به واقع تا کنون هم چنین بوده) دستکم این هست که مردان یاد شده به گذشته تعلق دارند نه به زمانه ما، که به کل با گذشته فرق دارد. همچنان که مضحک خواهد بود اگر شما سنان و سپر آن‌ها را در جنگ به کار گیرید، به همان اندازه، بل بیشتر، مسخره خواهد بود چنانچه با دید و نگاه آن‌ها به جامعه، به فرد، به خانواده، به زن و غیره بنگرید، به صِرف اینکه آنان ترکی زبان، فارسی زبان، کردی زبان یا از محلات و عشایر و قبایل و شهرها و جاهای دیگر بوده اند.
برای یک قبیله گرا چیستی فردی از افراد قبیله مهم نیست، مهم آن است که او «خودی» است و زیر خیمه ای از عمود قبیله می‌زید.

۲ ـ نگرش گروه هویت طلبان قومی کنونی آذربایجان به تاریخ، نگرشی گزینشی است. اینان خود را اولاد «حضرت چنگیز»، «حضرت قورقود» (منظور، دده قورقود)، «حضرت علسگر» (مراد، عاشیق علسگر) می‌دانند نه از ذُریه «شیخ محمود شبستری» یا مثلاً، «سید احمد کسروی»؛ زیرا اولی «گلشن راز» و دومی «تاریخ هیجده ساله آذربایجان» را به فارسی سروده و نوشته اند و نه به زبان ترکی. هویت طلبان قومی در آذربایجان امروز، اصولاً باید با ستارخان و باقرخان هم دشمن بوده باشند، زیرا هر دو در براندازی حکومت «قجر»‌ها شرکت فعال، بلکه تعیین کننده داشته اند که در نتیجه آن حاکمیت ایلِ ترک زبانِ «قجر» جای خود را به حکومتت غیر ایلی مدرن در ایران داده است.
محمد امین رسول زاده، یکی از بانیان اصلی جمهوری آذربایجان در سال ۱۹۱٨، در اثر مشهور خود، «سیاوش عصر ما» می‌نویسد:
((در اینجا [آذربایجان] نه تنها شاعران ترک زبان پارسی نویس آتشین طبعی چون نظامی، خاقانی و فلکی بالیده اند، بلکه شاعرانی از قبیل فضولی، نسیمی و خطایی نیز سر برآورده اند که آثار خود را کلاً به زبان ترکی سروده اند.
آذربایجان نه تنها «مولیر ترک» یعنی میرزا فتحعلی آخوند زاده را به عالم تئاتر عرضه کرده، بلکه به موازات آن «کوادیسِ» (اثر نویسنده لهستانی شینکویچ) فارسی یعنی «سیاحتنامه ابراهیم بیگ» را هم در دامان خود پرورده است.
عبدالرحیم طالب زاده آثار علمی خود را به فارسی نوشته است؛ و حال آن که تحریر نوشته‌های حسن بَی ملک زاده یکسره به ترکی است.
دانشمند و شاعر گرانمایه آذربایجانی اهل باکو، عباسقلی آغا، قسمی از آثار خود را به فارسی و قسم دیگر را به ترکی نوشته است.
هم اکنون در آذربایجان پیروانی از همه فرَق شیعی و سُنی به چشم می‌خورند. در چایخانه‌های آذربایجان می‌توان به داستان‌های «عاشیق قریب»، «کوراوغلو» و «اصلی و کرم» در ساز عاشیق‌ها گوش سپرد، و بر دیوار حمام‌هایش نقش و نگار رستم دستان را در حال دریدن سینه دیوِ سفید مشاهده کرد.
در سازهایش «کَرَمی»، در تارهایش «شهناز»، در کوهپایه‌هایش «بایاتی» و در باغ‌هایش «تصنیف» مترنم است )).
تمسک به تاریخ، آن هم با دیدِ گزینشی، و ستایش مرده ریگ نیاکان و مُهر تأیید زدن بر تمام اعمال و رفتار گذشتگان، به قصد دست و پا کردن هویت، غول وحشتناکی از هویت طلبان می‌سازد که فقط به درد باغ وحش‌های جهان می‌خورند، نه جرگه ملل مدرن کنونی. نباید این نکته بدیهی را فراموش کرد که اجداد همه ملل و اقوام، هستی خود را از توحش آغاز کرده و اخلافشان به تدریج و با عبور از دل کشتارها و غارت‌های بسیار، قدم به مرحله تمدن نسبی امروزی گذاشته است. بنابراین تاریخ گرایی در هویت جویی البته ما را به «ترکستان» رهنمون نمی‌شود اما به «گُرگستان» چرا. نه از بابت سیاهکاری‌های گذشتگان می‌توان خود را شرمگین یافت با این پندار که «نَسَب ام شاید به زنی فاحشه در شهر بخارا برسد» و نه می‌توان بر بالین فضل و کمال اسلاف خود خُسبید، زیرا که گفته اند: «گیرم پدر تو بود فاضل / از فضل پدر تو را چه حاصل».
کوتاه سخن این که، آنچه کیستی ما را در مرحله فعلی تشکیل می‌دهد برساخته موقعیت کنونی ما است. محمد امین رسول زاده در «سیاوش عصر ما» می‌نویسد:
((ملت در معنای کنونی خود، علاوه بر عواملی از قبیل خون و نژاد، بر نوعی آگاهی مشترک استوار است. اسپرینگر، نویسنده استرالیایی می‌گوید: «ملیتِ یک فرد با تعلق آگاهانه او به یک فرهنگ خاص معین می‌شود». بنابراین، با برگردان جمله عربی «مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ رَبَّه» به «مَن عَرَفَ نَفسَه فَقَد عَرَفَ مِلَّتَه» می‌توان معنایی دیگر [از ملّت] به میان کشید.
وظایفی را که در اعصار کهن و در ارتباط با قهرمانان، خون از پیش می‌بُرد، هم اکنون در ارتباط با ملّت‌ها بر دوش فرهنگ و ایدئولوژی می‌افتد [...] گاه، اشتراک دو فرهنگ غیرِهم خانواده چنان گسترده است که خود به خود از دو فرهنگ یک فرهنگ، و از دو ملت یک ملت جدید پا به عرصه وجود می‌گذارد)).

٣ ـ این واقعیتی است غیر قابل انکار که ایران کشوری است متشکل از رنگین کمان فرهنگی و غنای بی اندازه ی زبانی - فرهنگی که از بدو تأسیس دولت مدرن توسط رضا شاه تا علی اَیحال حقوق اساسی فرهنگی و سیاسی عامه مردم تشکیل دهنده آن نادیده گرفته شده است چه رسد به ظرایف و جزئیات حقوق مدنی ملت مانند حفظ و پرورش ادبیات زبانهای محلی. در اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی آموزش ادبی زبان مادری اقوام مختلف را در کنار زبان فارسی بصورت بند قانون اساسی اعلام شده است اما حقوق حقه و ضروری مانند حفظ محیط زیست بی نظیر ایران و آزادی های مدنی و احزاب و تظاهرات و غیره معطل مانده است، نه رد شده و نه اجرا شده . اما با این وجود، عجیب است که در عصر انفجار اطلاعات و آگاهی و حرکت جهانی بشر بسوی حقوق و مطالبات مشترک و کوچکتر شدن جهان با وسایل ارتباطی جدید و نزدیکتر شدن نوع بشر به یکدیگر، هویت طلبان جدیدی با در پیش گرفتن مسیر قومی- نژادی واهی و خیالی در کشوری به راه افتاده اند که پیشتاز حرکت مدنی-ملی در خاور میانه ، در آسیا و در همه کشورهای مسلمان نشین است!
یکی از ویژگی‌های شاخص حرکت هویت طلبان قومی در آذربایجان کنونی، که آن را از دهه‌های ۴۰ و ۵۰ متمایز می‌سازد، آن است که موتور این حرکت با نیروی نفی کار می‌کند.به سخن دیگر، مطالبات مدنی در آذربایجان خود را نه در همدلی و همبستگی با مطالبات عموم مردم ایران (که مطالبات جهانی بدون مرز است)، بلکه در ضدیت و دشمنی با آن‌ها نشان می‌دهد!
خصومت گرایی این شکل عجیب از هویت طلبی، در همان بینش قبیله گرایانه ریشه دارد. بینش قبیله گرا آفتی است که جنبش هویت طلبی را محتوایی غیر دموکراتیک می‌بخشد.
داروی این آفت، تغییر مسیر آن از قبیله گرایی به موضع شهروندی است. نگاه شهروندگرا به مسئله ملی و ناحیه ای-محلی نگاهی دموکراتیک و امروزین است. این نگاه، نه گذشته دور یا نزدیک، که همین امروز را به عنوان نقطه عزیمت خود انتخاب می‌کند. یک شهروند خود را با شهروندان دیگر، قطع نظر از آباء و اجداد، برابر حقوق می‌داند. در حوزه شهروندی، ملت و قوم برتر یا پستتر جایی ندارند. نه تنها در حیطه زبان، بلکه در عرصه حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره، همه شهروندان یک کشور، صرفِ نظر از بیشی و کمی آنان، هم ارز شمرده می‌شوند. اما در بینش قبیله گرا، چه در روابط بین حاکمان و محکومان، و چه در میان خود محکومان، فراتر و فروتر، خودی و غیرخودی، یک پرنسیپ و یک اصل غیرقابل عبور پنداشته می‌شود.

۴ ـ برای هویت طلبان قومی در آذربایجان کنونی، آنچه هویت قومی را برمی‌سازد و شکل میدهد و تعریف میکند، تنها زبان است و بس. در حالی که زبان فقط یکی از تکّه‌های پدیدار چهل تکّه ای به نام "هویت" است. نوع نگرش به عالم و آدم، تکّه‌های دیگر این پدیده را برمی‌سازند. آن که نیمی از جامعه یعنی زنان را در مقامی فروتر از مردان می‌پندارد دارای هویتی است متمایز از هویت کسی که در عین هم زبان بودن با او، خلاف او می‌اندیشد. کسی که در عالم اندیشه و فرهنگ، در نزد دیگران هم پاره ای از حقیقت را ممکن می‌داند، هویتی همسان با هویت آن یکی را ندارد که خود را مالک شش دانگ حقیقت می‌داند، ولو هر دو به یک زبان سخن اختلاط کنند.
بر پایه نگرش فوق، هیچ کس را نمی‌توان فاقد هویت دانست. همه هویت دارند منتها هویت شان با یکدیگر هم متفاوت است، هم متغیر.
می‌توان این سیاهه را باز هم طولانی تر ساخت، اما برای اینکه سخن به درازا کشیده نشود به همین مختصر اکتفا نموده در پایان، نوع تفکر یک هویت طلب نمونه کنونی را با طرز اندیشه یک هویت طلب از دهه ۴۰ برمی‌سنجیم. اولی شاعر و نویسنده ای است به نام سعید موغانلی و دومی شاعر و دست به قلمی است به اسم علیرضا نابدل (اوختای!). از هر یک شعری برگزیده ایم که آئینه تفکرشان می‌باشند. هر دو شعر، اتفاقاً، به مضمون واحدی نظر دارند، منتها با دو جهت گیری متضاد. بررسی این دو شعر نشاندهنده ی پس رفت و انحطاط مساله هویت طلبی در آذربایجان است و ادامه این راه، سقوط و خسران فرهنگی- اجتماعی در پی خواهد داشت که مطلوب دشمنان زیربناها و داشته های هویت اجتماعی-تاریخی-فرهنگی ایران و ایرانیان است.
ابتدا، سعید موغانلی با گزیده بخشی از یک شعر بلند، مندرج در گاهنامه «گونشِ» فوق الذکر:

(متن اصلی: به ترکی)
بیز بویوق آی ایتیم...
                                
چیچکله، چیچک کیمی                                            
          قورشونلا، قورشون                                            
هرنه ماس ماوی اولا بیلمز ده                                
          سیمنت سلول لاردا جان چورودوروک...              
اورک قانی ایچیریک                                            
          آجلیق ائدیریک                                                  
هرنه یئرلی یئرینده جه                                         
                        بیز بئله بیر دلی ییک.                                                  
سنین ده یئرین دارالدی می گئن تومان گَده؟        
کورپه دوغراماقدان باشین اَیینمیش                    
ترور شلپی سی ایله بله میش سنی او سوپا،        
                                          قان ایچن آپو.
                                            
   (ترجمه به فارسی)
ما چنینیم آی سگ من...

با گُل، چو گُل
         با سُرب، چو سُرب
هرچه آبی ناب نتواند بود
          در سلول‌های سیمانی جان می‌پوسانیم ...
خون دل می‌خوریم
       گرسنگی می‌کشیم
هرچیزی به جای خود
                      ما چنین دیوانگانیم.                                                                          
بر تو هم جا تنگ شد پیژامه گُشادِ بی سر و پا؟           
از لَت و پار کردن نوزادن فارغ شده ای
با کهنه پاره‌های ترور قنداقت کرده آن سگ،
                                     آپوی خونخوار.

از نشانه شناسی شعر چنین برمی‌آید که مخاطب شاعر، کُردهای ترکیه و رهبرشان عبدالله اوج آلان است. همه می‌دانند که کُردها شلوارِ گُشاد محلی می‌پوشند. شاعر برای اینکه نفرت خود را نسبت به آن‌ها کاملاً عیان کرده باشد، نه تنها آنان را (گَده = بی سر و پا) خطاب می‌کند، بلکه شلوارشان را هم، به تحقیر (گئن تومان = زیر شلواری یا پیژامه گُشاد) می‌خواند. و می‌دانید که آپو هم لقب رهبر زندانی حزب زحمتکشان کردستان ترکیه، عبدالله اوج آلان، است.
اول خرداد ٨۵ هویت طلبانی از نوع سعید موغانلی در تبریز و بعضی از شهرهای دیگر آذربایجان، به خیابان‌ها ریختند و علیه روزنامه ایران که در آن در یک کاریکاتور (به ادعای اینان) به زبان ترکی اهانت شده بود، اعتراض کردند. اما اکنون یکی از فرهیخته ترین آن‌ها، یک شاعر، اولاً در شعرش به مردمی که علیه ستم قومی می‌رزمد، توهین روا می‌دارد. اگر دیروز، مانا نیستانی، یک هنرمند فارسی زبان، با کشیدن تصویر، این کار را کرده بود، امروز، سعید موغانلی، یک هنرمند ترکی آذری زبان، با کلام، همان کارِ زشت را تکرار می‌کند. ثانیاً، شاعرِ محترم خود را وکیل مدافع دولت توتالیتار و کمالیست ترکیه می‌داند. دولتی که مطالبات سیاسی کُردهای کشورش با موشک و گلوله پاسخ می‌گوید. گوئیا در قاموس هویت طلبانی از نوع آقای سعید موغانلی خواست چنین مطالباتی فقط برای «خودی»‌ها یعنی "ترک‌هایی با مرام ایشان" مُجاز است، نه برای سایر انواع بشر.
پاک سازی قومی کُردهای ترکیه توسط یک دولت نظامی سرکوبگر، از نظر ایشان ترور محسوب نمی‌شود، اما دفاع مسلحانه مردمان کُرد، آن هم در یک نبرد نابرابر، البته یک ترورِ آشکار است! آن هم تروری که رهبر سیاسی ـ نظامی کُردهای ترکیه، آپو (عبدالله اوج آلان) کاری ندارد جز تکه تکه کردن نوزادان و خوردن خون آن‌ها. تروری که در آن، دست کُردها و رهبرانش تا مرفق به خون نظامیان معصوم و بی سلاحِ (!!!) ترک آلوده است. اما موشک باران پایگاه‌های کُردها توسط بمب افکن‌های دولتی، صد البته ترور نامیده نمی‌شود. دزدیدن هزاران فعال مدنی-اجتماعی کرد طی 60 سال (بویژه بین سالهای 1985- 1999) و دفن آنان در گورهای جمعی ترور و جنایت علیه بشریت محسوب نمی شود!
با همین منطق است که کشتارِ از قبل تدارک دیده شده ارمنی‌ها در شب‌های بیست و هشتم و بیست و نهم فوریه ۱۹٨٨، در شهر سومقاییتِ جمهوری آذربایجان در زمان حکومت ابوالفضل قدیرقولواوغلو علیف (ابوالفضل ائلچی بَی) لابد تکریم و تحبیب ارمنی تلقی می‌شود، که به خاطر مهمان نوازی و شکسته نفسی آذربایجانی‌ها در هیچ جا نباید سخنی از آن به میان آید، ولی کشتارِ (صد البته نادرست و ناجوانمردانه) ترک‌های ساکن قاراباغ و آوارگی و بی خانمانی مردم بی گناه آذربایجان، باید هر روز و هر ساعت، در همه جا گفته و نوشته شود. منتها فقط این، و نه آن یکی!!
مانا نیستانی، کاریکاتوریست فارسی زبان، و سعید موغانلی، شاعر ترک زبان، به رغم تفاوت در زبان مادری شان، در این نوع نگرش به خلق‌های دیگر، که امروز ما آن‌ها را شهروندانی برابرحقوق می‌دانیم، آیا هم هویت نیستند؟ هویت چیزی نیست که از قبل به ما داده شده باشد، بلکه در زندگی هر روزه و از طریق اعمال و افکار ما برساخته می‌شود. به سخن دیگر هویت، پیشینی نیست، پسینی است.
به خوانش شعر ادامه می‌دهیم:

         (متن اصلی)
بیز بویوق آ، آی ایتیم                                         
                      سن مارشیمون دولو                    
                      سن سیمیتقو توخومو              
هادیر اولسانا!!!                                                  
بیر گوزوموزده گول بئجردیریک                          
      بیرینده گولّه                                               
و گول له قارشیلاییریق اوزان عاریفی، آشیق صفایی نی                                                                                                  
و گولّه سانجیریق «کایا» لیقلارا

                   (ترجمه به فارسی)
ما همینیم آ، سگ من
                      تو ای نطفه مارشیمون
                      تو ای تخم سیمیتقو
آماده شو!!!
در یک چشم گُل می‌پروریم                       
            در چشم دیگر گلوله
و با گُل به استقبال اوزان عارف و عاشیق صفایی می‌شتابیم                                                                                         
و تیر باران می‌کنیم «کایا» زارها را
                                
در این قطعه از شعر آقای موغانلی به چند اسم اشاره شده که لازم است در باره شان توضیح داده شود. «اوزان عارف» و «عاشیق صفایی» هر دو از پان ترکیست‌های افراطی ترکیه! هستند که طرفدار تشکیلات «بوز قورد» یا گرگ خاکستری اند و آن را در برنامه‌های تلویزیونی ترکیه تبلیغ می‌کنند. «اوزان عارف» در کانال «یئنی چاغ» و «عاشیق صفایی» در شبکه «وطن» هر شب برنامه دارند. منظور از «کایا» در بند آخر قطعه بالا، «احمد کایا» خواننده کُرد تبار ترکیه است (که اگر اشتباه نکرده باشم چند سال پیش کشته شد).
«سیمیتقو» (که شاعر، کُردها را به اصطلاح از تخم و ترکه او می‌نامد) همان «اسماعیل آغا سمیتکو» است که به روایت احمد کسروی در تاریخ هیجده ساله آذربایجان» در دوران مشروطه به قتل و غارت‌هایی در شهرهای آذربایجان دست زده است. «مارشیمون» را نمی‌شناسم.
نفرتی که در بند بندِ شعرِ آقای سعید موغانلی نسبت به مردمان کُرد موج می‌زند، بی نیاز از توصیف است. باری، از سعید موغانلی بیشتر بیاموزیم:

مختومقولونون تورکمن آتی یلا                                   
            و اورمودان کئچن آتلی ایله                                         
            و ناظیم حیکمتین روزگار قانادلی آتلی لاریلا                 
            و قیر آتین بئلینده آتیلا بابا                                         
حضرتی علسگرین قوپوزو چیگنیمیزده                       
و حضرت قورقودون دوعاسی باشیمیز اوسته              
گلیریک اورمودان، سولدوزدان کرکوکا                       
قیبریسدن چئچئنه                                                     
و سین کیانکدان حضرت چنگیز خانین زیارتینه              
    کوچوک آپو دئدیگین قیناغیمیزدا سیچانا بنزر قارتالیق                                                                                                                             
               اَر توغرولون قورد ـ قارتالی ییق                     &nbsp
/ 0 نظر / 7 بازدید