/ 2 نظر / 2 بازدید
غمین

این کشتار یکی از شاید هزاران جنایتی باشد که علیه کردها انجام شده است این برنامه تمامی دولی بوده که اکراد درآنها زندگی می کنند . اما به یاری خداوند بوده که امروز مردم کرد درخال رسیدن به حق و حقوق خودمی باشد . وظالمان ومفسدان به جزای اعمال خود خواهند رسید این وعده الهی است .

اذری وبا هزاران افتخار ایرانی الاصل

تا جایی که میدانیم اذر کلمه ای فارسی به معنیای اتش است ودر اغوزی وتاتی وترکی ومغولی هیچ مترادفی ندارد ترکها به اذر میگویند اوت..اذرکلمه ای کاملا فارسی است که مشتقاتی در فارسی مانند اذرخش دارد که در ترکی وجودندارد...تف بر حرامزادگان پانترک که در غفلت تاریخی ایرانیها وخواب دولتمردان ما دیگر در ((ایرانیت زدایی ))تمام تعارفها را هم کنار گذاشته درضمن هیج میدانید ترکیه تنها کشور در منطقه است که ننگ نسل کشی سیستماتیک را بر پیشانی دارد.حتی روسها هم سابقه کوچاندن وقتل یک ملیون انسان را در تاریخشان ندارند..ایا این شما را متعجب نمیکند که ترکها جز(( گفتمان قومی)) در تاریخ مدنیت ناچیزشان هیچ گفتمان دیگری را نداشته اند .من خودم اذری هستم وعمق توطئه و دسیسه ومظلوم نمایی دروغین وخود شیفتگی ومصادره به نفع ودروغ حرامزادگان پانترک را احساس میکنم وروی صحبتم باپانترکیسم است نه هموطنان اذری عزیز تر از جانم.... .راستی در نظر بالا ببینید این حرامزاده(الحق که بنا به گفته خودشان گرگ زاده است) چگونه وبا چه نفرتی به زمین وزمان فحش میدهد همه در دنیا لواطکار هستند جز ان علی اوف با ان پسوند ننگین روسی اش و تیمور وچنگیز خوناشام؟؟؟؟؟این