قوای اشغالگر روس و دفاع عشایر کرد از خاک ایران

بنا به آنچه مستندات تاریخی حکایت دارد، با توجّه به حضور نیروهای بیگانه درگیر در جنگ تعدادی از سران و سرداران عشایری یا در گروه هواداران روس و انگلیس و اقمار آنان با عنوان متفقین قرار گرفتند، یا همراه آلمان و عثمانی به عنوان کشورهای محور یا متحدین شدند. و لذا در آن برهه از زمان حَسَب ماه هایی از سال 1333 و 1344 هجری قمری عباس خان سردار رشید کردستانی و سنجرخان نرانی و همراهان آنان در حوالی روستاهای فقیه سلیمان با قوای روس به فرماندهی مامانوف وارد جنگ شده و ضربات سختی را بر نیروهای ژنرال روسی که در سنندج موضع گرفته و مستقر بودند وارد کردند.
در کرمانشاهان نیز با ورود نمایندگان کمیته دفاع ملّی به کرمانشاه طرح تشکیل اردویی عشایری جهت مقابله احتمالی روس ها که در جبهه های قم و ساوه سرگرم جنگ های شدید و سخت با نیروهای ملی و محلی و ژاندارم بودند،‌ مدّ نظر قرار گرفت و بر این اساس مقرر شد که به حمایت از آلمان و عثمانی با تامین سلاح کافی و تعلیمات صحیح و تعیین وجوه معاش جهت نیروهای عشایری، اردویی شکل گیرد که حداقل نفرات آن سه هزار نفر باشد و لذا روسای عشایر کرمانشاهان پذیرفتند تا نسبت تامین سواران جنگجوی عشایری به این صورت اقدام نماید. ایل سنجابی ششصد سوار- کلهر ششصد سوار- گوران چهارصد سوار- کلیایی دویست سوار- احمدوند بهتویی پنجاه سوار و ... و همچنین دویست و پنجاه پیاده از کرند آماده رویارویی گردیدند. در اینجا منظور از گوران عمدتاً تیره های قلخانی اسپری و بهرامی است که مخالف روس و انگلیس بودند و در میان آنان سردارانی چون بهرام خانِ رشید السلطنه و جهانگیر خان سردار جنگ حضور داشتند.
در چنان وضعیتی که روس ها آماده می شدند نیروهای ملّی را در جبهه های مختلف از سر راه خود برداشته و در نهایت به واسطه محاصره ی چهارده هزار نیروی انگلیسی به فرماندهی ژنرال تاونشند در کوت العماره عازم آن منطقه شده و با ایده شکست نیروهای سرهنگ علی احسان بیگ، شهرهای غربی کشور را در نوردیده و پشت سر بگذارند، دچار این بیم و واهمه نیز بودند که مبادا در آن اوضاع و احوال قشون عثمانی و احیاناً سربازان آلمانی از طریق کرمانشاه و همدان به مهاجرین پیوسته و به اتفاق عشایر ایرانی و قوای ژاندارمری و داوطلبان ملّی، محلی و عشایری عزم تهران کرده و نقشه ی تسخیر پایتخت را به مرحله اجرا بگذارند.
به هر روی جنگ بزرگ که روز به روز جهان آن روزگار را بیشتر از پیش به کام آتش خود فرومی بُرد و در آن وضعیت حاد و خطرناک اروپا و آسیا و بخشی از آفریقا عملا درگیر جنگ رویاروی بود، آلمان هم بر آن بود با عبور از خاک ایران و ورود هیئت هایش به افغانستان و راهی شدن به شبه قاره هند، دامنه آتش جنگ را به آسیای مرکزی و آسیای میانه بکشاند تا شرق دور نیز از این لهیب آتش جنگ در امان نماند اما حایل تمامی مناطقی که ذکر شد، کشور ایران بود که کشور و دربار و شاه و مستوفی الممالک رئیس الوزرا آن همچنان پیرو سیاست بی طرفی اعلام شده در اوّلین سال شروع جنگ بودند. و لذا آلمان برای شکستن بن بست ایجاد شده بر آن بود تا با اعزام هیئت ها و میسیونرهای سیاسی و نظامی در سراسر خاک کشور ایران زمینه یک قیام ملّی و شورش عمومی را در تمام نقاط کشور ایران پدید آورند و در راس چنین ایده و اندیشه ای آتاشه میلی تر یا وابسته نظامی سفارت آلمان در ایران شخصی به نام (کُنت کانی تس) بود که به انجام اقداماتی عمومی در سطح ولایات و ایالات ایران و ایلات و عشایر دست زد و امیدواریش هم به نیروهای عشایری بود که تحت امر روسای ایلات و عشایر فراهم آورده بود. او خوب هم می دانست با توجّه به دور بودن نیروهای آلمانی از جبهه های جنگ غرب کشور، امیدی به وصول جنگ افزارهای آلمانی تا پیش از رسیدن به سال 1916میلادی نیست و بر این اساس مصمم بود با همین آمادگی ضرباتی ناگهانی را به روس ها وارد کرده تا شاید مانع از تهاجم و یورش روس ها شود، امّا خواندیم که روسیان بخش هایی از کشور ایران را آماج تهاجم و تصرف خود قرار داده بودند.
"کانی تس" توسط نیروهای عشایری که در غرب کشور فراهم آورده بود، در زمستان سال 1334 هجری قمری گذرگاه های شمالی را تحت نفوذ قرار داد و ضمن سازمان دهی و آموزش نیروهای ایرانی در پشت جبهه، هیئت هایی را به میان عشایر کرمانشاهان و کردستان اعزام کرد، در آن زمان در راس اورامان لهون،‌ جعفر سلطان اورامی،‌ بیگ زادگان جوانرودی، خاندان وکیل طایفه رستم بیگی ایل جاف جوانرود، سران و سرداران طوایف ولدبیگی قبادی و باباجانی (ثلاث) جاف و سردار رشید کردستانی در روانسر و سنندج و مرحوم آیت الله مردوخ و دیگر بزرگان عشایری منطقه کردستان نفوذ کلمه داشتند و در کرمانشاهان در راس ایل کلهر سلیمان خان امیراعظم و عباس خان امیر معظم پسر و نوه ی داوود خان کلهر و پسران شیر محمدخان صمصام الممالک سنجابی، قاسم خان سردار ناصر،‌ علی اکبر خان سردار مقتدر و حسین خان سالار ظفر سنجابی از موفقیت اجتماعی و عشایری برتری برخوردار بودند. 
در منطقه کلیایی حسینقلی خان امیرامجد کلیایی و امان الله خان فتح السلطان و دیگرانی حضور داشتند که در دسته بندی های حمایت از متفقین و متحدین وارد شده بودند، از جمله سلیمان خان امیر اعظم کلهر از روس و انگلیس و عباس خان امیر معظم از آلمان و عثمانی طرفداری می کردند، پسران شیرخان سنجابی هوادار آلمان و عثمانی بودند و اصولا عشایر سنجابی تنها ایلی بودند که به صورت متحد و یک پارچه از آلمان و عثمانی حمایت می کردند و در این راه سختی ها و مصایب بسیاری دیدند.
در منطقه سنقر و کلیایی، امیر امجد، هوا خواه روس و انگلیس و فتح السلطان طرفدار آلمان و عثمانی بودند و ... بر این مبنا و جهاتی دیگر کفه ی قدرت در ناحیه غرب کشور به نفع آلمان و عثمانی می چربید. اول اینکه کرمانشاهان و کردستان از ابتدای جنگ به صورت منطقه نفوذ آلمانی ها درآمده بود و عامل آن نیز مسیو شونمان کنسول آلمان در اراک بود که محل سازمانی خود را ترک کرده و در کرمانشاه اقامت گزیده بود و همو بود که ترتیب ورود سلاح های آلمانی را از خطوط شمن دفرهای مرزی کشور ایران و خاک بین النهرین که در گستره ی ارضی امپراتوری عثمانی قرار داشت داده بود. این سلاح ها بعد از تخلیه با چهارپایان به داخل خاک ایران حمل و در کاروان سراهای قصرشیرین از جمله کاروان سرای هارون یهودی، انبار می شد تا در زمان مقتضی بین افراد عشایری تقسیم شود.
چنین اقدامی از جانب شونمان آلمانی، مضاعف بر دیگر اقدامات وی در غرب کشور محسوب می شد که از جمله می توان به ریشه کن کردن کلیّه عوامل اختلافی در منطقه و در نهایت بیرون کردن کنسول های روس و انگلیس از کرمانشاه و همدان از محل های آنان بود اشاره کرد، مضاف بر این موارد، ‌ورود عثمانی ها و استقرار قشون آن ها در نواحی غرب کشور ایران، عامل دیگری بود که موقعیت ماموران آلمانی و طرفداران سیاست آلمان را تقویت می کرد و لذا چنین عواملی موجب گردید، تا آلمان ها صفحات غرب کشور را به عنوان مناسب ترین پایگاه سیاسی و نظامی خود برگزینند و در اجرای اقدامات سیاسی و نظامی مشترک ملّیون ایرانی و عوامل آلمانی، کردستان و کرمانشاهان به صورت کلی، منطقه ای محسوب شد که به موجب آن ماموران آلمانی وظیفه یافتند با همکاری کمیته دفاع ملّی و قوای ژاندارمری و نیروهای عشایری، منطقه را از وجود کلّیه عناصر غیر مطمئن پاک و سازمان های حساس را تحت کنترل خود در آورند.
اما نقش کمیته دفاع ملی چه بود؟ می دانیم روس ها از سال 1330هجری قمری وارد خاک ایران شده بودند با آغاز جنگ و اعلام بی طرفی ایران که قطعا مورد رضایت آنان نبود، قصد کردند به تهران نزدیک شوند همین مورد کافی بود تا مقاومت هایی در برابر ایده شوم آنان صورت گیرد. مستوفی الممالک بعد از رایزنی با احمد شاه و سران کشور بر آن شد تا به محض ورود نیروهای روسی به قزوین، ‌شاه و ارکان مملکت را از تهران دور کرده و اصفهان را مرکز کشور قرار دهد. هر چند مباحثی هم پیرامون پایتخت قرار داده شدن کرمانشاه مطرح شده بود و در هر حال بر این اساس موضوع قضایای معروف به مهاجرت شکل گرفت.
 در راس استقرار و اسکان مهاجرین در منطقه ای از کشور که در نهایت عملاً کرمانشاه قرار داده شد، می بایست تشکیلاتی بوجود می آمد که سامان دهی امور را به نحو مطلوب عهده دار باشد و لذا با نامزد شدن افرادی از ملّیون و عدم پذیرش آنان در نهایت قرعه ی فال به نام رضا قلی خان نظام السلطنه مافی از بزرگان ایل مافی و پایروند که اصلاً کُردِ لک محسوب می شدند اصابت کرد.
رضا قلی خان دست پررورده و برادر زاده حسینقلی خان نظام السلطنه مافی از رجال عصر ناصری- مظفری و محمد علیشاهی محسوب می شد، رضا قلی خان نظام السلطنه با پیشنهاد و تامین خواسته ها و شرایطی که کلاً به نفع خود و خاندان و اولادش نسل اندر نسل می بود، پذیرفت تا به عنوان رئیس کمیته دفاع ملی که بعدها و در طول جنگ، عنوان آن به رئیس دولت موقتِ ملی مهاجرین و یا رئیس دولت ایران آزاد تغییر پیدا کرد، با کُنت کانی تس آلمانی، شاهزاده ای از پروس شرقی قراردادی چند ماده ای را منعقد کند.
رضا قلی خان نظام السلطنه در آن روزگار والی لرستان بود و از این روی عشایر لرستان نیز به عشایر کرمانشاهان و کردستان ملحق و متحد شدند تا همراه قوای ملّیون و نیروهای ژاندارمری که تحت امر افسران سوئدی و فرماندهان ایرانی اداره می شد در مقابل تهاجم روس ها موضع بگیرند، بر این اساس و با تشکیل کمیته دفاع ملی که ریاست نظام السلطنه مافی به آن رسمیتی در خور توجه بخشیده بود،‌ حکم آن شد تا مهاجرین که تهران را به جانب قم، ساوه،‌ کاشان و اصفهان تَرک کرده بودند و روس ها سَر در پی آنان داشتند، ‌دسته دسته و گروه گروه از اصفهان و دیگر نقاط و مسیرهای مربوطه راهی کرمانشاه شوند و به این صورت با تجمع مهاجرین که گروه هایی از نماینگان مجلس شورای ملّی دوره ی سوم بخشی از افراد ملی، مذهبیون، آیات عظام و روحانیون، افرادی از ارکان دولت و گروه هایی عمده از نیروهای منظم و منضبط ژاندارمدی بودند و استقرار آنان در کرمانشاه قاعده کلی بر این امر قرار گرفت تا مهاجرین از چتر حمایتی کمیته دفاع ملی بهرمند شوند.
ادامه دارد ...
منبع کرد پرس
http://www.kurdpress.com/Fa/NSite/FullStory/News/?Id=31409
/ 1 نظر / 3 بازدید
دارا

درود بسیار عالی