کوروش کبیر ، بزرگترین شخصیت ایرانی

کوروش کبیر، برترین شخصیت ایرانی

بنا بر نظر بازدیدکنندگان از وبلاگ بصیرت ایرانی، کوروش کبیر، پادشاه هخامنشی، بزرگترین و برترین شخصیت ایرانی است که با اختلاف بسیار زیاد و با نظر اکثریت مطلق، برترین ایرانی است.

نظرات بازدیدکنندگان از این وبلاگ در آدرس زیر ثبت شده است:

http://tools.parstools.com/poll/pollresult.php?id=8925

 

 

پس از کوروش کبیر، اشو زردشت پیامبر خرد ایرانی، حکیم ابوالقاسم فردوسی بزرگ و ابوعلی سینا قرار دارند که ایرانیانی بی بدیل در تاریخ ایران زمین هستند. خواجه حافظ شیرازی و دکتر محمد مصدق نیز در رده های بعدی علاقمندی قرار گرفتند.

/ 0 نظر / 2 بازدید