میرزا فتحعلی آخوندزاده، قهرمان ملی ایران

میرزا فتحعلی آخوندزاده، قهرمان ملی ایران

((میرزا فتحعلی آخوندزاده)) است. میرزا فتحعلی اخوندزاده در سال ۱۸۱۲ در قفقاز از پدری تبریزی-رشتی و مادری مراغه ای بدنیا امد.


پدرش مدتی در زمان ولیعهدی عباس میرزا کدخدای خامنه بود،او در شانزده سالگی شاهد بریده شدن سرزمین قفقاز از ایران بود و ۵۰ سال از عمرش را در قفقازی که تحت حکمرانی روس ها بود

گذراند و در سال ۱۸۷۸ در تفلیس چشم از جهان فرو بستاو یکی از پیشگامان برجسته ناسیونالیسم جدید ایرانی و همچنین مبتکر اندیشه اصلاح خط و تغییرالفبا در ایران و عثمانی است که بوسیله

دوستی با طاهر منیف پاشا وزیر روشنفکر عصر تنظیمات این ایده را در عثمانی منتشر ساختاو به زبانهای فارسی،اذری،روسی و عربی تسلط کامل داشت و او را پیشگام نمایشنامه نویسی

و داستان پردازی اروپایی در مشرق میشناسند .(از عثمانی تا ژاپن هر کس در این رشته ادبیات جدید غربی گام نهاد دقیقا پس از او بوده  است.)

این هم سخنانی از این بزرگمرد که مایه ی شرمساری جماعت ساده لوح و بیخردی است که تکرار کننده ی شعارهای زشت سرکرده های پنهان پانترک هستند:

"اگر چه علی الظاهر ترکم اما نژادم از پارسیان است،ارزوی من این است که ایرانیان بدانند

که ما فرزندان پارسیانیم"

"... وطن ما که ایران است و زبان فارسی که شیرین ترین زبانهای دنیاست"

"وطن ما ایران است و غیرت و ناموس و بلند همتی و علوی طلبی تقاضا میکند که تعصب

ما درحق همجنسان و همزبانان و هموطنان باشد نه درحق بیگانگان و راهزنان و خونخواران

ما را شایسته ان است که اسناد شرافت بر خاک وطن مینونشان خود بدهیم نه بر خاک

دوزخ صفت و ذات الهب اجنبیان،نیاکان ما عدالت پیشه و فرشته کردار بودند ما فرزندان

 ایشان نیز در این شیمه حمیده باید پیروان ایشان شویم نه پیروان راهزنان و اهرمنان..."

"ای کاش به ایران نیامدی و احوال این ملت را ندیدمی، جگرم کباب شد . ای ایران کو آن

شوکت و سعادت باستانی به عهد پادشاهان بزرگ تو؟ اگر چه ان شوکت و سعادت در جنب

شوکت و سعادت حالیه ملل فرنگستان و ینگی دنیا به منزله شمع است در مقابل افتاب

لیکن نسبت به حالیه ایران مانند نور است در مقابل ظلمت

ان زمان که پادشاهان تو به پیمان فرهنگ عمل می کردند مشرق و مغرب فرمانبردار انان

بود و نسبت به ان عصر که هنوز علوم و صنایع را ترقی زیاد نبود قواعد سلطنت فارس

بسیار زیاد بود و برای هر امری قاعده ای مقرر داشتند..."

با این سه نوشته خواستم به هم میهنان بفهمانم که ما آذری ها پانترکان و تجزیه طلبان را به هیچ عنوان قبول نداریم و وطن و سرای ما ایران زمین است . توران بزرگ مزخرفاتی ست که ما قبولش نداریم و نخواهیم داشت. ما ایرانی هستیم و ترک غارتگر مانیستیم. آخوند زاده و شهریار و جوانان تحصیل کرده ی این سرزمین کهن ایران را سرای جاوید خود می دانند نه توران و هر ترکستان (غارتگرستان) دیگری.

آذری آریایی، نه ترک

پاینده ایران

/ 0 نظر / 3 بازدید