خروش شیعیان و علویان ترکیه پس از ده ها سال سرکوب

آلتان تان تبعیض مذهبی در ترکیه را محکوم کرد
دیاربکر - آلتان تان، نماینده اسلام گرای دیاربکر و عضو حزب صلح و دموکراسی خواستار تعریف سهم آموزش برای همه مذاهب در بودجه ترکیه شد.


در بررسی بخش اعتبارات آموزشی و فرهنگی بودجه سالانه ترکیه در مجلس ملی این کشور، بحث بر سر گنجاندن نام مذاهب در قوانین بودجه، چالش به وجود آورد.
آلتان تان نماینده اسلام گرای دیاربکر و عضو حزب صلح و دموکراسی در این خصوص گفت:" باید در تعریف سهم آموزشی و فرهنگی مذاهب و در مجموعه سازمان امور دینی ترکیه سهم شیعه ها و علویان نیز در نظر گرفته شود و آنان نیز آزادانه در چهارچوب وزارت آموزش ملی دارای کتاب های تالیفی و درسی مربوط به خودشان باشند."
بکر بوزداغ معاون نخست وزیر ترکیه در پاسخ انتقادات آلتان تان گفت:" اگر بخواهیم همه مذاهب را در بحث بودجه سازمان امور دینی ترکیه تعریف کنیم، دچار چندپارچگی خواهیم شد."
تان نیز در پاسخ گفت:" در مورد دین در طول تاریخ همیشه با تبعیض و تحریف روبرو بوده ایم و در اسلام نیز اُمویان برای تحریف دین و چرخاندن گردونه آن به سوی تامین منافع خود تلاش کرده اند. ما باید زمینه ای فراهم کنیم که هر کدام از مذاهب در این کشور انستیتوهای مربوط به خود را داشته باشند و در همین راستا پیشنهاد می کنم در دیاربکر انستیتوی شافعی ایجاد شود.
/ 1 نظر / 2 بازدید
اتيلا

به تو ربطي نداره خودشون ميدونند چه كار كنند . در ضمن انها هيچ مشكلي با دولت تركيه ندارند و اين موضوع دسيسه پ ك ك بود كه افشا گشت و تمام شد