چرا باید از سوریه حمایت کنیم؟ حقیقت ماجرای سوریه

چرا باید از سوریه حمایت کرد؟ حقیقت در سوریه

 

حزب بعث عرب ها و پان عربیسم (پیش از انقلاب اسلامی ایران)

چهار دهه پیش دوره ی اوج ناسیونالیسم عربی در کشورهای شمال آفریقا مانند مصر، سوریه، اردن، عراق و گسترش آن به عربستان سعودی و شیخ نشین های کوچک حاشیه خلیج فارس بود. اعراب که از اسرائیل شکست های نظامی بزرگ و تحقیرآمیزی را متحمل شده بودند با انفعال و سرخوردگی به ناسیونالیسم افراطی روی آوردند. سرخوردگی اعراب و تحقیر غرور عربی موجب گرایش به ناسیونالیسم افراطی پان عربی شد. جمال عبدالناصر در همان راستای سرخوردگی غرور عربی و اعتراض به روابط معتدل ایران با اسرائیل ، در کمال حقارت و استعصال دست به تحریف نام خلیج فارس و ایران ستیزی و حمله به تمدن و فرهنگ ایران زد تا کمی حس غرور عربی را احیاء کند.

حزب بعث در سوریه و عراق نیز در همین راستا شکل گرفتند اما اختلافات سوریه و عراق بویژه با روی کار آمدن صدام ، آنها را در مقابل هم قرار داد. دولت سوریه از آغاز دولتی متشکل از اقلیت علوی سوریه بود که ارتش سوریه را تشکیل می دادند. این حکومت علوی در سوریه هنوز متکی بر علویان، شیعیان، دروزیان و مسیحیان سوریه است. حاکمان علوی و شیعه ی سوریه بر خلاف دولتهای سنی مذهب مصر و اردن ، با اسرائیل مصالحه نکردند و پس از اشغال لبنان توسط اسرائیل بعنوان پایگاه مقاومت اعراب فلسطینی و شیعیان لبنان و حزب الله علیه اسرائیل دارای اهمیت اساسی شد.

اهمیت تاریخی سوریه برای ایران در زمان حمله عراق به ایران

پس از حمله عراق به ایران ، سوریه در کنار ایران قرار گرفت. این امر از جهات گوناگون برای ایران اهمیت راهبردی داشت که در تاریخ روابط دو کشور تا ابد خواهد درخشید. صدام که برای تسلط بر خلیج فارس و کاستن قدرت ایران به ایران حمله کرد از پشتیبانی اعراب و پان عربیسم حاکم بر کشورهای عربی بهره می برد ، جنگ ایران را جنگ قادسیه نامید اما حمایت حافظ اسد رییس جمهور سوریه به عنوان رییس جمهور یک کشور عربی از ایران موجب شکست جبهه گیری منسجم اعراب علیه ایران گردید و از پیش آمدن یک جنگ با ظاهر قومی عربی - عجمی جلوگیری کرد. ضمن آنکه علوی بودن دولتمردان سوری موجب نزدیکی بیش از پیش ایشان به ایرانیان را فراهم آورده است.

سوریه چه حکومتی دارد و وضع آزادی مردم چگونه است؟

ارتش ، دولت و و قدرت سیاسی حکومت سوریه عمدتاً در دست علویان ، شیعیان و دوروزیان است. اقلیت مسیحی نیز مورد اعتماد حکومت است. اما بیشتر مردم سوریه از اکثریت اهل تسنن هستند که بطور موثر قدرت سیاسی ندارند. با این حال اساس حکومت در کشور سوریه لائیک (غیر دینی) است و برابری و آزادی دینی و غیر دینی بطور یکسان در سوریه وجود دارد. آزادی های اجتماعی به طور قانونی به رسمیت شناخته می شود و بسیار بیشتر از ترکیه مردم از آزادیهای اجتماعی برخوردارند. به همین خاطر جامعه سوریه ظاهر دینی ندارد اگرچه مراکز مذهبی و مساجد بطور سنتی فعال هستند. بنابراین در سوریه بیش از همه ی کشورهای عربی آزادی اجتماعی وجود دارد و محدودیت فقط در زمینه های سیاسی و احزاب اعمال می شود. در سوریه قوانین اسلامی اجباری نیست، میکده ها فعالند و حجاب امری اختیاری است. بنابراین سوریه را می توان کشوری آزادتر و منطقی تر از ترکیه دانست که با حجاب اسلامی در اماکن رسمی می ستیزد.

 

معترضان سوریه چه کسانی هستند؟

نبودن آزادی سیاسی و احزاب در سوریه ، انگیزه ی اصلی مخالفت اهل تسنن سوریه با دولت سوریه است اما شیعیان و علویان و اقلیت دوروزی و مسیحی عمدتاً از دولت بشار اسد حمایت می کنند. دولتهای عربی که تقریباً در همه ی آنها قدرت در اختیار حاکمان سنی مذهب است از وجود دولتهای عربی شیعه و علوی به شدت خشمگین هستند. این عصبانیت اعراب را به صورت مخالفت با دولت بشار اسد در سوریه و اخیراً مخالفت با دولت جدید عراق (که عمدتاً در دست شیعیان و کردها است) مشاهده می کنیم.  نزدیکی دولتهای شیعی ایران و عراق و سوریه وضعیت جدیدی را در منطقه ایجاد کرده و دولتهای عربی کهنه و سنی مذهب عربی را در موضع ضعف قرار داده است. لزا اعراب ناسیونالیست که پایگاه خود را در عربستان سعودی و امارات قرار داده اند حملات خود را به سه کشور ایران ، سوریه افزایش داده اند. بیشترین بخت اعراب برای تغییر در حلقه ی شیعی ایران - عراق - سوریه در سوریه است که اهل تسنن اکثریت هستند.

سقوط دولت علوی سوریه موجب کاهش نفوذ و قدرت ایران در منطقه می شود و مقاومت ضد اسرائیلی ضربه ی بزرگی خواهد خورد. بدین دلیل غرب، آمریکا و اسرائیل و ترکیه در کنار کشورهای عربی از تغییر قدرت سوریه به نفع سنی ها و سقوط دولت علوی سوریه به شدت حمایت می کنند. به همین خاطر چندین ماه است که این ائتلاف ضد سوری دست به ارسال اسلحه از مرزهای اردن در جنوب سوریه (شهر درعا ) و مرزهای ترکیه در شمال و مرزهای لبنان در غرب سوریه (شهر حمص و حماه) زده و اقدام به ناآرام کردن شهرهای مرزی سوریه کرده است. درگیری مسلحانه میان گروه های مسلح با پلیس و ارتش چند شهر مرزی ادامه دارد. استراتژی درگیری مسلحانه و ناآرام کردن در مرزهای  ترکیه نتوانست ادامه یابد زیرا عمده جمعیت شهرهای هم مرز با ترکیه را علویان یا کردها تشکیل می دهند.

مردم سوریه چه شیعه و علوی و چه سنی و کرد و غیره موافق آزادی های سیاسی و مشارکت بیشتر در سیاست ملی کشورشان هستند اما روند فعلی با مخالفت عموم مردم مواجه است و به نظر می رسد حرکت مسالمت آمیز دولت بشار اسد برای مشارکت دادن احزاب مستقل و غیر وابسته در سیاست سوریه با سنگ اندازی های آمریکا و کشورهای عربی روبرو شده تا به نتیجه نرسد. غرب و اعراب هدفی جز سرنگونی نظام فعلی سوریه ندارند و هدف ایشان آزادی سیاسی در سوریه نیست چرا خود آن کشورهای عربی در بدترین وضعیت استبدادی و حکومتهای موروثی قرار دارند.

غرب و اتحادیه عرب فشار بر سوریه را ادامه می دهد اما عدم حمایت مردم سوریه از ناآرامی های مسلحانه ، استراتژی ناآرامی را با شکست و سرکوب مواجه ساخته است. معترضان مسلح در درگیری با ارتش کشته می شوند و این تنها نصیبشان از نقشه بزرگ ضد سوریه ای است که کشورهای خارجی برایشان طرح ریخته اند.

موفق تریت جبهه ی ضد سوری در بخش رسانه ای و تبلیغاتی بوده است. رسانه های عربی الجزیره و العربیه از قطر و عربستان پوشش خبری وسیعی را از ناآرامی های مسلحانه سوریه می دهند اما به مسلح بودن آنان هرگز اشاره ای نمی کنند. رسانه های غربی نیز با احتیاط همین خط را دنبال می کنند. اما تبلیغات ضد سوری ترکیه با شکست مواجه شد. ترکیه با ترغیب برخی مرزنشینان سوری و کشاندن آنان به طرف مرز و ایجاد یک اردوگاه پناهندگان در داخل مرزهای سوریه قصد نمایش فاجعه آمیز بودن وضع حقوق بشر در سوریه را داشت اما ساختگی بودن آن آشکار شد.

 

جالب ترین بخش از ناآرامی های سوریه آن است که معترضان به بشار اسد او را ضد اسلامی و ضد مقاومت می نامند و می خواهند با سرنگون کردن دولت بشار اسد ، "احکام اسلامی سلفی را در سوریه اجرا کنند و با اسرائیل بجنگند و بلندی های جولان را آزاد کنند"!!!

در واقع حمایت از ناآرامی های سوریه ف حمایت از ژان عربیسم موجود در امارات و عربستان و یادگاری از صدام و صدامیان و اعراب ضد ایران و ایرانی است.

 

نویسنده: مهرداد بصیرت http://iranbasirat.persianblog.ir

 

/ 1 نظر / 2 بازدید
علی

مطالب روز خوبی داری منبعت چیه؟