جدا شدن نواحی کردنشین ترکیه از ایران در جنگ چالدران

علی رغم رشادت و دلاوری های سپاه ایران به فرماندهی شاه اسماعیل اول در جنگ با لشکر عثمانیان در نبرد چالدران، ایران شکست خورد و نواحی کردنشینی که امروز در خاک ترکیه قرار گرفته اند، به اشغال عثمانیان درآمد. 

در این جنگ، سواران و پیادگان ایرانی با شمشیر می جنگیدند امّا عثمانی ها مجهز به توپ بودند و شمار سپاهیان عثمانی را حتی تا ده برابر بیشتر از تعداد ایرانیان ذکر کرده اند. با این حال این ایرانیان بودند که در آغاز جنگ ضربات مهلک و بسیار خرد کننده ای بر عثمانیان وارد کردند و همه پیروزی های ایرانیان مبتنی بر شجاعت فوق العاده و مهارت جنگی ایرانیان بود. حتی بسیاری از توپ های عثمانیان به دست ایرانیان افتاد.

در این جنگ بود که نواحی کرد و ارمنی نشین ارض روم (ارزروم) تا دیاربکر از ایران جدا شد و به تصرف عثمانی درآمد. این مناطق، همان سرزمین های غربی ایران (شامل ارمنستان ایران) بود که از دوران هخامنشیان جزو حوزه‌ی "ایرانی" به شمار می‌آمد و شاهنشاهان هخامنشی، اشکانی، ساسانیان و جغرافیا نویسان دوره‌ی بعد از اسلام، این سرزمین‌ها را تحت نام "ایران" و "ایران شهر" ذکر کرده اند.

نوشته: مهرداد بصیرت: وبلاگ بصیرت ایرانی

/ 0 نظر / 2 بازدید