منابع پژوهش درباره زبان آذری و هویت تاریخی آذربایجان

 زبان مردم آتورپاتکان ، زبان ایرانی بوده است

پروفسور اقرار علی اوف

برگرفته از آذرپادگان

ملاحظاتی درباره زبان کهن آذربایجان : دکتر امین ریاحی خوئی

Fahlaviyat: Dr. Ahmad Tafazzoli

Encyclopedia Iranica

The Tati Dialect of Kajal

BSOAS, Vol. 23, No. 2 (1960)

Dr. Ehsan Yarshater

The Ancient Language of Azerbaijan

B.W. Henning

TPS- 1954

The Dialect of Shahrud (Khalkhal)

BSOAS, Vol. 22, No. 1 (1959)

Dr. Ehsan Yarshater

شروینیان یا عشقنامهء شروین دشتبی و شروه سرایی

علی اشرف صادقی

سفینه تبریز یادگاری گرانبها از تاریخ و فرهنگ اذربایجان

برگرفته از تارنگار سرزمین جاویدان

چند شعر به زبان کرجی، تبریزی و غیره

دکتر علی اشرف صادقی

Azari: Dr. Ehsan Yarshater

گویش کرینگان (تاتی)

دکتر یحیی ذکا

برگرفته از آذرپادگان

 زبان ایرانی آذری

اثر: داریوش کیانی

تاریخ زبان پارسی در آذربایجان

دکتر حسین نوین رنگرز

برگرفته از پایگاه آذرپادگان

زبان فهلوی آذری

برگرفته از کتاب: نظری به تاریخ آذربایجان

دکتر محمد جواد مشکور

اشعار محلی جامع الالحان عبدالقادر مراغی

بررسی: دکتر علی اشرف صادقی، مجله زبانشناسی، سال نهم، شمارهء اول، بهار و تابستان 1371

ملاحظاتی درباره‌ی زبان محاوره آذربایجان

فیروز منصوری

THE XO'INI DIALECT

PERSICA XVIII, 2002

Ehsan Yarshater

 آذربایجان و دین و زبان آن

اثر: دکتر محمد حسین خان‌محمدی  

برگرفته از پایگاه آذرپادگان

منابع و مآخذ مربوط به زبان دیرین آذربایجان

دکتر منوچهر مرتضوی

آذری یا زبان باستان آذربایجان

احمد کسروی

همه ی نسک

مردم و زبان باستان آذربایگان

احمد کسروی

برگرفته از آذرپادگان

آذری یا زبان باستان آذربایگان

علامه محمد قزوینی

برگرفته از آذرپادگان

An Isolated Village Whose

Treasures Are Global

(Lahij)

پژوهش‌های معاصران در زبان آذربایجان

دکتر حسین‌قلی کاتبی

 

برگرفته از آذرپادگان 

یک سند مهم در باب زبان آذری

عباس اقبال آشتیانی

برگرفته از آذرپادگان

درباره‌ی زبان مردم آذربایجان

دکتر محمد امین ریاحی

برگرفته از آذرپادگان

Language of Azeri People and Pan-Turkism

Mohammad Taghi Sbokddel 

پیشینه، زبان و فرهنگ آذربایجان از زبان خودی و بیگانه

یحیی خانمحمد آذری

The Position of Zazaki Amongst West Iranian Languages

Ludwig Paul

 آذربایجان کجاست

علی عبدلی

به روایت یک سند آذری

بخشی کوتاه از کتاب فرهنگ تطبیقی تالشی-تاتی-آذری

نویسنده: علی عبدلی

The Middle Persian Inscription from Meshkinshahr

Richard Nelson Frye and Prods Oktor Skajaervth

 

/ 0 نظر / 2 بازدید