بصیرت ایرانی

نصیحت ارسطو به اسکندر: اگر میخواهی بر ایرانیان حکومت کنی، کشتن بزرگان آنها فایده ندارد چون ایرانیان باز جمع میشوند و تو را سرنگون میکنند، میان ایرانیان تفرقه بیفکن و در هر استان طایفه ای را فرمانروا کن تا دائم با هم در جدال باشند و تو آسوده بر آنان حکومت کنی. اسکندر چنین کرد و ملوک الطوایفی پدید آمد و فرهنگ و تمدن ایرانیان آشفته شد و هر گوشه به جدال با گوشه دیگر برخاست تا پس از 450 سال که اردشیر بابکان، ملوک الطوایفی را برانداخت و با اتحاد استانها، ایران و ایرانیان را باز زنده کرد

اسفند 91
8 پست
بهمن 91
17 پست
دی 91
8 پست
آذر 91
14 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
4 پست
شهریور 91
7 پست
مرداد 91
9 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
13 پست
بهمن 90
118 پست
دی 90
68 پست
آذر 90
25 پست
آبان 90
6 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
15 پست
مرداد 90
9 پست
تیر 90
34 پست
خرداد 90
53 پست
اسفند 89
40 پست
بهمن 89
24 پست
دی 89
6 پست
مهر 89
3 پست
شهریور 89
16 پست
جشن_یلدا
1 پست
خور_روز
1 پست
پان_تورک
2 پست
لک
1 پست
لکستان
1 پست
عیوض_خان
1 پست
ستارخان
1 پست
راه_کورش
1 پست
شرفنامه
1 پست
شرف_نامه
1 پست
نا_امیدی
1 پست
خرقانی
2 پست
جوک_ادبی
1 پست
ریزعلی
1 پست
ریز_علی
1 پست
شهریار
3 پست
زیوه
1 پست
کردستان
1 پست
پ_ک_ک
1 پست
azeri
1 پست
old_azeri
1 پست
رودکی
2 پست
ایرانشهر
1 پست
ایرانویج
1 پست
نام_آریا
1 پست
شاه_شهید
1 پست
زبان_آذری
10 پست
فهلویات
1 پست
دوزگون
1 پست
شب_چله
1 پست
شب_یلدا
1 پست
هوره
1 پست
بحرین
1 پست
فردوسی
1 پست
من_و_تو_1
1 پست
داداشی
1 پست
ایرلند
1 پست
درسیم
1 پست
هلوکاست
1 پست
ژنوساید
1 پست
محبت_زوج
1 پست
نام_فارس
1 پست
نام_پارس
1 پست
قوم_فارس
1 پست
گل_مریم
1 پست
شاهرود
1 پست
آذری
1 پست
خلخال
1 پست
تاتی
1 پست
goldfish
1 پست
علی_هیئت
1 پست
بمب_اتمی
1 پست
سقراط
1 پست
شایعه
1 پست
خلیج
1 پست
دوبیتی
1 پست
بمب_خنده
1 پست
صهیونیسم
4 پست
نازیسم
2 پست
دهخدا
1 پست
فاشیسم
1 پست
حسن_صباح
1 پست
اران
1 پست
آلبانیا
1 پست
نوروز
1 پست
pan-turkism
1 پست